Manuskrip Islam dunia Melayu

KEBANYAKAN ulama Asia Tenggara di antaranya ada yang berperanan atau berpengaruh bukan untuk peringkat Asia Tenggara atau dunia Melayu saja, tetapi juga berperanan di peringkat antarabangsa.

Mengenai ini dapat kita bicarakan bahawa sangat ramai yang diberikan kelayakan mengajar di Masjidil Haram, Mekah, mengarang dalam bahasa Arab, menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram, Mekah dan pemikiran yang dapat digunapakai oleh masyarakat Islam antarabangsa.

Nama mereka tetap masih diketahui oleh masyarakat Islam di seluruh Asia Tenggara kerana karya-karya mereka adalah merupakan kitab-kitab ‘turas Islami’ yang masih diajar. Mereka adalah penyambungan sanad/salasilah pengajian Islam tradisional Asia Tenggara.

Sebelum ini terdapat banyak siri-siri mengenai ulama Asia Tenggara yang telah penulis perkenalkan. Berdasarkan siri-siri ulama tersebut, maka dibahagikan pula kesemuanya kepada beberapa peringkat dengan berdasarkan karya-karya yang dihasilkan oleh mereka. Oleh itu, secara tidak langsungnya artikel pada kali ini merupakan kesimpulan siri-siri ulama yang pernah dikeluarkan, yang dilihat melalui penulisan-penulisan manuskrip.

Berdasarkan penyelidikan, penulisan meletakkan 10 peringkat perjuangan penulisan Islam oleh ulama Asia Tenggara. Namun penulis perkecilkan menjadi tiga kelompok ulama yang paling terkenal, ialah:

i) Kelompok yang terdiri daripada senarai nama: Sheikh Hamzah al-Fansuri, Sheikh Syamsuddin Sumatra-i, Sheikh Nuruddin ar-Raniri, dan Sheikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, semuanya di Aceh. Sheikh Yusuf Tajul Khalwati al-Mankatsi (Bugis), Sheikh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu, dan Sheikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani, dan ramai lagi.

ii) Kelompok yang terdiri daripada senarai nama: Sheikh Abdus Samad al-Falimbani, Sheikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani, Sheikh Ismail bin Abdullah al-Minankabawi dan Sheikh Ahmad Khatib as-Sambasi, dan ramai lagi.

iii) Kelompok yang terdiri daripada senarai nama: Sheikh Nawawi al-Bantani, Sheikh Muhammad bin Ismail al-Fathani, Sheikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani, Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani, Sheikh Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga, Sheikh Ahmad bin Abdul Latif al-Minkabawi dan Sheikh Muhammad Muktar bin ‘Atarid Bogor, dan ramai lagi.

Peringkat penulisan ulama/tokoh Islam dunia Melayu

Penulisan Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama dunia Melayu adalah serentak dengan kedatangan Islam di rantau ini. Tahun berapa dan siapa sebagai pelaku pertama dalam penulisan yang berasal dari dunia Melayu sampai sekarang belum diketahui secara pasti.

Apa yang jelas terdapat batu bertulis yang dijumpai di Terengganu dan prasasti-prasasti di kubur-kubur yang dijumpai di pelbagai tempat di dunia Melayu yang membentang dari Cam (dalam Kemboja) hingga kepulauan Indonesia.

Mengenai batu bertulis dan prasasti tidak perlu dibicarakan di sini kerana sudah cukup banyak diketahui dan dibicarakan oleh para pengkaji lain. Artikel ini hanya cuba memperkenalkan pelbagai peringkat/tahap penulisan Islam dunia Melayu yang berupa risalah dan kitab saja, merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan memakan masa yang agak lama. Untuk hal yang tersebut dihuraikan sebagai yang berikut:

Peringkat Pertama

Sebuah manuskrip dalam bahasa Arab berjudul Bahr al-Lahut karya Sheikh Abdullah Arif ada dalam simpanan penulis, manuskrip tersebut berasal dari peninggalan Sheikh Yusuf Tajul Mankatsi (Tajul Khalwati) yang berasal dari Makasar. Dipercayai manuskrip itu adalah salinan ulama Bugis yang meninggal di Afrika Selatan yang cukup terkenal itu.

Walaupun dalam manuskrip yang tersebut tidak disebut tahun berapa selesai penulisannya, namun disebabkan maklumat mengenai Sheikh Abdullah Arif dalam Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Utara pada tahun l960an ada dibicarakan tentang Sheikh Abdullah Arif (1177 M) di Aceh, tahun 1177 M, bererti memberikan maklumat bahawa risalah Bahr al-Lahut ditulis lebih dulu dari tahun 1177 M itu.

Dalam penyelidikan penulis, ternyata Sheikh Abdullah Arif berada di Aceh sekitar tahun 560 H/1165 M. Bererti penulisan dilakukan dalam lingkungan tahun 560 H/1165 M – 1177 M.

Terakhir sekali pada 30 Mei 1995, penulis terbaca pula kedatangannya pada tahun 506 M (1111 M), yang disebut oleh Dr. Azyumardi Azra dalam buku Jaringan Ulama (1994:29-30) dengan menyebut rujukan R.H. Djajadiningrat, Kesultanan Aceh, terjemahan T. Hamid, Banda Aceh: Depertemen P & K, 1982.

Selain risalah Bahr al-Lahut dalam bahasa Arab itu, terdapat lagi risalah Bahr al-Lahut terjemahan dalam bahasa Melayu. Dipercayai terjemahan Bahr al-Lahut karya Sheikh Abdullah Arif dalam bahasa Melayu tersebut telah ada dalam zaman kebesaran kesultanan Melayu-Melaka lagi.

Naskhah terjemahan telah dijumpai beberapa buah, di antaranya tersimpan dalam koleksi Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia (PMM-PNM)

Peringkat Kedua

Berdasarkan maklumat pada peringkat pertama tersebut bahawa penulisan berupa risalah atau kitab keislaman dunia Melayu telah dilakukan pada abad ke 12 Masihi (dinyatakan sebagai Peringkat Pertama berdasarkan penulisnya Sheikh Abdullah Arif berada di Aceh sekitar tahun 505 H/1111 M hingga tahun 1177 M).

Barangkali sejak kemunculan Bahr al-Lahut, penulisan berjalan terus, tetapi judul karya dunia Melayu pada abad ke l2 hingga abad ke l4 selama lebih kurang 300 tahun belum dikenal pasti. Maka Peringkat Kedua dimulai abad ke l5-l6, judul karya yang dapat dikesan ialah Sia-sia Berguna dan Tarikh Fathani. Kedua-duanya adalah karya Sheikh Shafiyuddin al-Abbasi al-Fathani.

Kandungan kitab Sia-Sia Berguna membicarakan ilmu perubatan yang ditulis dalam bahasa Melayu. Tarikh Fathani pula membicarakan sejarah beberapa kerajaan Melayu yang dimulai perbicaraannya dengan kerajaan Langkasuka.

Karya tersebut ditulis dalam bahasa Arab. Sungguhpun judulnya dapat diketahui, namun manuskrip mengenainya hingga sekarang belum dijumpai.

Perlu penulis nyatakan di sini bahawa berdasarkan sebuah salasilah keturunan Sheikh Shafiyuddin disebutkan bahawa beliau telah sampai di satu tempat di Paya Patani pada tahun l400 M. Atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam di Patani lalu beliau memperoleh gelaran Tok Raja Faqih. Kubur beliau terdapat di Kampung Sungai Pandan, Patani.

Peringkat Ketiga

Peringkat ketiga ini memasuki era abad ke l6-l7 M, dijumpai manuskrip-manuskrip karya ulama-ulama Patani, Kedah dan Aceh. Karya yang berasal dari ulama Patani ialah Tarikh Fathani karya Sheikh Faqih Ali bin Wan Muhammad al-Abbasi al-Fathani. Beliau adalah cucu Sheikh Shafiyuddin/Dato’ Sri Raja Faqih, penyusun Tarikh Fathani dalam bahasa Arab yang telah disebut pada peringkat kedua.

Ada pun Tarikh Fathani/dalam bahasa Melayu karya Sheikh Faqih Ali adalah merupakan terjemahan Tarikh Fathani karya Sheikh Shafiyuddin yang di dalam bahasa Arab itu, tetapi menurut keterangan Sheikh Faqih Ali al-Fathani sendiri bahawa beliau telah membuat tambahan-tambahan yang banyak.

Tarikh Fathani karya Sheikh Faqih Ali al-Fathani manuskrip aslinya tidak dijumpai lagi, yang dijumpai hanyalah merupakan salinan yang dilakukan oleh seorang ulama terkenal. Beliau ialah Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Penyalinan diselesaikan pada tahun 1228 H/1813 M.

Karya ulama Patani yang lain dalam peringkat ketiga ini ialah karya Faqih Wan Musa al-Fathani. Karya beliau Ilmu Manthiq dan Ilmu Sharaf diselesaikan pada tahun 1002 H/l593 M, kedua-duanya ditulis dalam bahasa Arab, tetapi pada beberapa halaman terdapat catatan-catatan yang ditulis dalam bahasa Melayu. Manuskrip asli karya beliau yang tersebut ada dalam simpanan penulis.

Antara karya Faqih Wan Musa yang lainnya ialah berjudul As-Shawab fil Bayan, tahun selesai penulisan tidak diketahui. Manuskripnya tidak ditemui, maklumatnya diketahui hanyalah berdasarkan karya Sheikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani, iaitu seorang ulama Patani yang muncul agak kemudian daripada Sheikh Faqih Wan Musa al-Fathani.

Dijumpai maklumat biodata Faqih Wan Musa al-Fathani bahawa beliau hidup sezaman dengan Sheikh Abdul Mubin bin Jailan al-Fathani yang juga mengarang kitab tasauf. Tetapi karya beliau itu tidak sempat diselesaikan, manuskrip yang ditemui diberikan kenyataan bahawa ia diselesaikan oleh anak beliau Sheikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani.

Ulama yang berasal dari Kedah Darul Aman dalam peringkat ketiga hanya diperoleh maklumat seorang saja, beliau ialah Ahmad bin Aminuddin al-Kadi (Kedah). Sebuah risalah berjudul Ilmu Tauhid yang disalin oleh beliau dinyatakan tarikh 1032 H/l629 M. Terdapat tiga buah salinan yang menggunakan nama beliau tersimpan di PMM-PNM, sebuah di antaranya adalah dari koleksi penulis.

Ada pun ulama-ulama yang muncul di Aceh pada abad ke 16-17 sangat ramai, mereka ialah: Sheikh Hamzah al-Fansuri, Sheikh Syamsuddin al-Sumatra-i, kedua-duanya muncul dengan perbahasan tasauf yang mendalam, iaitu tasawuf ketuhanan.

Dalam informasi penelitian yang penulis lakukan, tersenarai karya Sheikh Hamzah al-Fansuri sebanyak 13 judul dan Sheikh Syamsuddin al-Sumatra-i pula sebanyak 24 judul.

Pada tahun 1991, PMM-PNM memperoleh judul-judul baru karya Sheikh Syamsuddin al-Sumatra-i, semuanya 12 judul, antaranya Risalah Jawami’ al-‘Amal.

Sebuah judul yang ada dalam koleksi penulis ialah Taukid al-‘Uqud, jadi semuanya 13 judul. Keseluruhan judul itu adalah nadir atau langka yang berkemungkinan tidak tersimpan di tempat-tempat lain.

Ulama yang berasal dari India tetapi menjalankan aktiviti penulisan di Aceh ialah Sheikh Nuruddin al-Raniri. Beliau mempunyai karangan yang banyak, dianggap tokoh ulama yang mula-mula menulis ilmu fiqh rubu ibadat dalam bahasa Melayu judul Ash-Shirat al-Mustaqim, penulisan dimulai tahun 1044 H/1634 M, selesai tahun 1054 H/1644 M.

Manuskrip kitab tersebut beberapa buah di antaranya tersimpan di PMM-PNM, Muzium Islam Pusat Islam Malaysia, dan tempat-tempat lainnya.

Karya Sheikh Nuruddin al-Raniri yang telah diketahui sebanyak 34 judul, sebagaimana pernah penulis sebutkan dalam artikel-artikel sebelum ini.

Salah seorang murid Sheikh Nuruddin al-Raniri bernama Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman menyusun sebuah kitab yang diberi judul Syarab al-‘Arifin li Ahl al-Washilin.

Judul ini adalah nadir hanya ditemui tiga buah manuskrip saja. Satu manuskrip di antaranya tersimpan di Muzium Islam Pusat Islam Malaysia. Satu manuskrip dalam simpanan penulis, dan satu manuskrip lagi dipunyai oleh seorang tuan guru di negeri Chaiya.

Penutup

Adapun perbicaraan dalam peringkat ketiga ini belum selesai dibicarakan, maka mengenai peringkat ini disambung pula dalam artikel-artikel selanjutnya.

Disebabkan keterbatasan ruangan ini, maka peringkat-peringkat lainnya juga tidak dapat disebutkan secara sekali gus dan akan dilanjutkan pada ruangan lain.

dipetik dari:

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=1013&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm

2 Respons to “Manuskrip Islam dunia Melayu”

  1. web design Says:

    manuskrip islam memberitahu aku dengan lebih banyak tentang sejarah

  2. pinjaman cepat Says:

    nama-nama yang tercatat jarang kita dengar


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: