Hikmah Kebijaksanaan Melayu

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

Hikmah Kebijaksanaan Melayu [1]

Oleh:

Al-Faqir Ila’llah :Muhammad ‘Uthman El-Muhammady[2]

Maksud hikmah kebijaksanaan Melayu: nilai-nilai, kata-kata dan tingkah laku serta perbuatan yang menunjukkan kebenaran dan kebaikan yang tinggi dalam pemikiran, pegangan, sikap,   renungan   dan perbuatan di kalangan Orang Melayu. Ini adalah sebagaimana yang terbayang dalam kata-kata terkenal: Hidup bersendikan adat, adat bersendikan Syarak dan Syarak bersendikan Kitabullah. Ia menggabungkan dalam satu kesepaduan antara panduan wahyu dan nubuwwah, faedah daripada pengelaman manusia yang terjelma dalam adat yang serasi dengannya  serta percubaan-percubaan dalam hidup yang dianggap terbaik dan paling unggul dalam hidup mereka.Ia harmonis dan selaras dengan pegangan dan amalan  Ahlisunnah  wa al-Jamaah yang menjadi anutan rantau ini.

Ini boleh didapati dalam pantun-pantun, kata-kata pepatah, ungkapan-ungkapan tradisional  dan, sudah tentu dari segi agamanya ia terkandung dalam teks-teks yang menerengkan Qura’n, hadith-hadith nabi, pegangan akidah, hukum hakam, prinsip-prin sip akhlak, tatacara menyusun masyarakat dan negeri  serta penyuburan ilmu pengetahuan dengan kepelbagaian cawangan-cawangannya.

Dalam Qur’an diterangkan dalam ayat (ومن ايته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) yang bermaksud: Dan antara ayat-ayatNya ialah  (Ia) menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan  pada pertururan bahasa kamu dan warna kulit kamu  (ar-Rum:22);  dengan itu kita melihat kenyataan dari Allah taala berkenaan dengan adanya ayat-ayat Tuhan pada bahasa-bahasa pertuturan   dan juga warna kulit umat manusia.Ini terbayang lagi dalam ayat Qur’an (وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.ان أكرمكم عند الله أتقاكم)  yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami (Allah)  menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal antara sesama kamu (atau saling plajari ilmu pengetahuan antara sesama kamu) dan sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertaqwa. (al-Hujurat:13).

Kata-kata yang menunjukkan kebijaksanaan hikmah Melayu:

Nampaknya  yang boleh disimpulkan sebagai ‘hikmah kebijaksanaan Melayu’  ialah intisari pengajaran yang   terkandung dalam ‘tunjuk ajar Melayu’ itu. Ini digunakan oleh Pak Tenas Effendy antaranya dalam bukunya ‘Tunjuk Ajar Melayu’ (terbitan Dewan Kesenian Riau, percetakan Yayasan  KBMR Keluarga besar Melayu Riau,  1994).

‘Tunjuk ajar Melayu’ itu ialah ‘segala jenis petuah, amanah, petunjuk, nasehat, amanat, pengajaran, contoh tauladan, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti luas’. (ibid.hal.5). Dan  ini diikuti dengan kenyataan bahawa pada orang tua-tua Melayu ‘tunjuk ajar Melayu adalah segala petuah dan amanah, suri tauladan, nasehat dan amanat , yang membawa manusia kejalan yang lurus dan diridhoi Allah, yang berkahnya menyelamatkan  manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat’.(ibid.hal.5).

Berkenaan dengan ‘tunjuk ajar’ atau hikmah kebijaksanaan ini ia sedemikian rupa sifatnya sehingga  dikatakan tentangnya ‘Yang disebut tunjuk ajar tua:

Petunjuknya mengandung tuah

Pengajarannya berisi marwah

Petuahnya berisa berkah

Amanahnya berisi hikmah

Nasehatnya berisi manfaat

Pesannya berisi iman

Kajinya mengandung budi

Contohnya pada yang senonoh

Teladannya di jalan Tuhan’   (ibid.6)

Apakah kandungan tunjuk ajar itu?  Tunjuk ajar itu mengandungi nilai-nilai unggul (dari agama Islam), budaya dan nilai-nilai kemasyarakatan yang  menjadi pegangan ahli masyarakatnya. Dikatakan oleh orang tua-tua ‘di dalam tunjuk ajar agama memancar’ atau ‘di dalam tunjuk ajar Melayu tersembunyi berbagai ilmu’ (ibid. 6-7).

Tentang isi kandung tunjuk ajar itu diungkapkan:

Apalah isi  tunjuk ajar

ilmu yang benar

apalah isi tunjuk ajar

segala petunjuk ke jalan yang benar

apa isi tunjuk ajar Melayu

kepalanya Syara’

tubuhnya ilmu

apa isi tunjuk ajar Melayu:

penyuci akal

penenang kalbu

apa isi  tunjuk ajar Melayu

pendinding aib

penjaga malu

apa isi  tunjuk ajar Melayu

sari akidah patinya ilmu

mengekalkan tuah sejak dahulu  (ibid.7).

Tentang kepentingan dan nilai tunjuk ajar (atau hikmah kebijaksanaan ) itu  jelas daripada  kata-kata bijaksana  seperti di bawah:

Apa tanda Melayu juati

Tunjuk ajarnya dipegang mati

Apa tanda Melayu amanat

Memegang tunjuk ajar sampai ke lahat

Apa tanda Melayu berbudi

Tunjuk ajarnya dijunjung tinggi

Apa tanda melalu bertuah

Terhadap tunjuk ajar tiada lengah

Apa tanda Melayu budiman

Tunjuk ajar dijadikan pakaian

Apa tanda Melayu berakal

Tunjuk ajar dijadikan bekal

Apa tandanya Melayu terpilih

Tunjuk ajarnya tiada beralih  (ibid.hal)

Demikianlah seterusnya untaian kata-kata yang menunjukkan kata-kata hikmat bijaksana dijadikan pegangan yang sebati dengan peribadi dan tidak berubah-ubah melainkan elemen-elemen yang memerlukan sebenarnya kepada perubahan. Demi untuk memastikan bahawa tunjuk ajar ini kekal dalam masyarakat sebagai tradisi yang dipegangi dan dilaksanakan maka diajarkanlah untaian kata-kata:

Kalau duduk  duduk berguru

Kalau tegak tegak bertanya

Lalu pergi mencari ilmu (ibid. Hal.10)

Sikap berpegang kepada  ilmu dan pengalaman yang berharga dan teruji dalam hidup terbayang dalam kata-kata berikut:

Bersua ulama minta petuah

Bersama guru meminta ilmu

Bersua raja meminta daulat

Bersua hulubalang minta kuat

Bersua orang tua minta nasehat   (ibid. hal.10)

Pewarisan dan kesinambungan tunjuk ajar itu dipastikan   dengan berlakunya amalan pada generasi yang terdahulu sebelum ia diturunkan ilmunya kepada generasi yang berikutnya. Ini dapat difahami daripada untaian kata-kata yang penuh bermakna seperti di bawah:

Sebelum mengajar, banyak belajar

Sebelum memberi contoh ,

Bersifat senonoh

Sebelum  memberi teladan

Betulkan badan

Sebelum menasehati orang

Nasehati diri  sendiri   (ibid.hal.13)

Mudarat mengajarkan ilmu tanpa tauladan yang baik terlebih dahulu dijelaskan dalam kata-kata:

Kalau contoh tidak senonoh

Yang mencontohi akan bergaduh

Atau:

Bila mengajar tidak benar

Yang diajar akan bertengkar    (ibid.hal. 13)

Pewarisan tunjuk ajar itu,  demi memastikan kesinambungannya dalam peradaban, dijadikan kemestian oleh adat,  seperti berikut:

Petunjuk wajib ditunjukkan

Pengajaran wajib diajarkan

Yang petunjuk dipanjangkan

Yang pengajaran dibendangkan (asal tebal)

dengan tunjuk ajar adat berakar

dengan tunjuk ajar  imu mengakar

dengan tunjuk ajar

yang kecil menjadi besar

dengan tunjuk ajar

agama menjalar

apa tanda orang beriman

tunjuk ajar ia turunkan            (ibid.hal.13)

Dalam pengertian yang senada dengan yang di atas  dikatakan:

Tanda orang hidup beradat

Mewariskan tunjuk ajar ia ingat

Supaya hidup selamat

Tunjuk ajar diingat-ingat

Diturunkan bercepat-cepat

Diwariskan ketika ingat

Disampaikan di mana sempat             (ibid. Hal. 14).

Prinsip mementingkan contoh tauladan yang dilihat secara nyata adalah jelas diungkapkan:

Mencontoh kepada yang nampak

Meniru kepada yang nyata      (ibid.hal.15).

Prinsip ini menyebabkan orang-orang yang bicaranya baik-baik tetapi tauladan dan amalannya sebaliknya tidak  diambil berat oleh orang dalam masyarakat Melayu tradisional.Dengan itu terkenal untaian kata-kata:

Mulut bermadu perangai macam hantu

Atau

mulut manis, kelakuan macam iblis

Terkenal juga kata-kata berkenaan  dengan orang ‘lidah bercabang’:

Bila bercakap lidah bercabang

Seumur hidup tak dipercaya orang

Atau dikatakan:

Bila bercakap bercabang lidah

Pantang sekali memegang amanah

Menarik juga dalam prinsip kebijaksanan Melayu ini ialah konsep ‘tua’ dalam erti intelektuil dan budaya.Ini jelas ternyata dalam ungkapan berikut:

Kalau menjadi tua orang

Langkahnya dilihat lidahnya  dipegang

Kalau menjadi orang tua

Sesuaikan langkah dengan bicara

Kalau sudah dituakan orang

Lahir batin jangan bercabang  (ibid.hal.16)

Kalau menjadi tua orang

Pantang sekali berlaku sumbang (ibid).

Gambaran tentang manusia berbahagia pula,  disebut sebagai ‘manusia bertuah’ ialah:

Apa tanda manusia bertuah

Kecil menjadi tuah rumah

Besar menjadi tuah negeri

Bertuah hidup bertuah mati (ibid.hal.20)

Dan orang yang mendapat faedah yang paling banyak daripada ‘tunjuk ajar’ ialah orang yang berakal yang cepat mendapat iktibar:

Untuk memahami tunjuk ajar

Banyakkan faham serta iktibar

Untuk memahami  tunjuk ajar

Tajamkan mata banyak mendengar

Untuk memahami tunjuk ajar

Tekunkan menyemak , kuat berlajar

Untuk memahami tunjuk ajar

Banyak ilmu perlu didengar

Dan  ketepatan dalam faham sangat diutarakan  seperti berikut:

Salah tangkap

Badan mengidap

Salah makna

Badan celaka

Salah erti

Rusak pekerti

Salah pakai

Kerja terbengkalai

Salah tafsir

Kerja membazir  (ibid. hal.22) dan seterusnya.

Berkenbaan dengan kandungan tunjuk ajar itu ia jelas  seperti berikut:

Adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah

Adat adalah Syarak semata

Adat semata Quran dan sunnah

Adat sebenar adat ialah Kitabullah dan Sunnah Nabi

Syarak mengata adat memakai

Ya kata Syarak , benar kata adat

Adat tumbuh dari Syarak, syarak tumbuh dari Kitabullah

Berdiri  adat Kerala Syarak

Apa tanda Melayu jati

Bersama Islam hidup dan mati(ibid. Hal.25)

Dalam teks Pak Tenas Effendy, ini diikuti dengan bebarapa hakikat dalam kehidupan Melayu yang menunjukkan kesebatian hikmah kebijaksanaan demikian yang meresap dan sebati dalam hidupnya, yang , pada gambaran ini ia menjadi ‘malakah keagamaan’ (istilah ibn Khaldun dalam Muqaddimah)  pada diri Melayu itu.

Antaranya bagaimana Islam ‘melekat dihati’nya, ‘dengan Islam ia bersebati’, ‘hidup taqwa lepada Allah’, ‘hidup mati bersama akidah (Ahlissunnah wal-Jamaah)’, ‘memeluk Islam ianya kekal’, ‘membela Islam tahan dipenggal’, ‘hidup matinya dalam beriman’, ‘taat setia menyembah Tuhan’, ‘memeluk Islam tidak beralih’, ‘membela Islam tahan sembelih’, ‘kepada Allah tercurah kasih’, ‘membela Islam tahan dipijak’, ‘di dalam Islam beranak pinak’, ‘kepada Allah tempatnya ingat’, ‘syarak dipegang sunnah diingat’, ‘mengingat Allah tiada bertempat’, ‘membela Islam tahan dibakar’, ‘ajaran Islam ia mengakar’, ‘kepada syarak ia menepat’ dan seterusnya (ibid.hal.26-27).

Tanda ianya Orang Melayu ialah ‘membela Islam tahan dicencang’, ‘mendirikan Islam tiada bercabang’,  …’dengan Islam ia menyatu’, ‘Islam menjadi kain dan baju’, ‘islam semata dalam kalbu’ (hal.28).

Cara hidup Melayu mengikut hikmat kebijaksanaannya ialah: ‘yang kaji dihalusi, yang amal diperkekal, yang syarak disimak,  yang sunnah  dimamah,  yang iman dipadatkan, yang hati disucikan,  yang akal disempurnakan’ (hal.29).

Butir-butir tunjuk ajar itu cukup untuk menjadikan Melayu  sebagai  bangsa  yang mempunyai prinsip-prinsip kehidupan bagi menjaga hubungannya  dengan Tuhannya, dengan sesama manusianya, dengan alam sekitar dan sejarah, serta dengan keabadiannya.Ia berupa panduan yang digabungkan daripada ajaran wahyu, nubuwwah, pengamatan manusia  dengan  kelengkapan-kelengrapan dirinya serta  sejarah yang berlaku dan pengelaman manusiawinya.

Dalam teks ‘Tunjuk Ajar Melayu’ itu terdapat bimbingan kebijaksanaan Melayu tentang ketaqwaan lepada Tuhan, ketaatan lepada ibi bapa, ketaatan lepada pemimpin, persatuan dan kesatuan dengan gotong royongnya, tentang keadilan dan kebenaran, kelebihan menuntut ilmu pengetahuan (bab-bab 1-6), berkenaan dengan nilai-nilai pembentukan peribadi dan kalbu dengan sifat-sifat ikhlas dan rela berkorban, sifat rajin dan tekun dalam pekerjaan,  sikap mandiri, sikap berbudi, bertanggungjawab, sifat malu bertempat, kasih sayang,  (bab-bab 7-13), berkenaan dengan hak dan milik,   mesyuarat dan muafakat, keberanian dan kejujuran, sifat berhemat dan cermat, sifat rendah hati,  bersangka baik terhadap makhluk, sifat prajuk, tahun diri, keterbukaan, sifat pemaaf dan pemurah, sifat amanah, sikap memenafaatkan waktu, berpandangan jauh ke depan,  mensyukuri ni’mat Ilahi, sikap hidup sederhana (tidak terpengaruh dengan kepenggunaan untuk menunjuk-nunjuk –‘conspicuous consumerism’) (bab 14-29). Sifat-sifat serta sikap yang tersebut itu datang daripada  bangsa Melayu yang sifat-sifat unggulnya ditarbiah dengan kesempurnaan agama Islam.Melayu dan agama Islam adalah kesebatian yang sukar digambarkan.

Dalam teks yang sama (hal.397-610) terdapat prinsip-prinsip kebijaksanaan Melayu berhubungan  dengan amanah:amanah  guru lepada murid,   amanah orang tua kepada anaknya, amanah dalam hidup rumah tangga atau kekeluargaan, amanah yang am, amanah dalam mendidik dan membela anak-anak, amanah dalam kesetiakawanan, amanah berhubungan dengan alam yang kekal abadi, pembenaan rumah tangga dan keluarga yang bahagia, tentang kepemimpinan, alam sekitar (bab 1-10).

Nampaknya sifat-sifat dan prinsip-prinsip inilah yang tergambar dalam ‘Sejarah Melayu’, ‘Hikayat Hang Tuah’,  ‘Tuhfatun Nafis’, ‘Gurindam Dua Belas’, ‘Taj al-Salatin’,  ‘Sair al-Salikin’, ‘Turjuman al-Mustafid’ , teks-teks seperti ‘as-Sirat al-Mustaqim’, ‘Kash al-Litham’, ‘Furu’ al-Masa’il’,  ‘Nihayah al-Zain’,  ‘Asuhan Budi’, dan ‘Hadiqatul-Azhar’  dan lain-lainnya yang banyak lagi itu,  termasuk hikayat-hikayat, yang berupa catitan abadi tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai pegangan Melayu sepanjang zaman. Nilai-nilai ini dalam sastera klasik ada pada Hang Tuah  yang berupa personifikasi nilai-nilai peribadi terunggul dan prinsip-prinsip yang mengekalkan jatidiri Melayu dan tamadunnya.

Ia nilai-nilai yang saya sebutkan dalam perbincangan di IKIM pada 28 Jun 2010 sebagai ‘…nilai-nilai kesejatian dalam kesetiaan, amanah, kebenaran, keberanian, keteguhan azam, kesungguhan dalam juang, kesetiakawanan, kemampuan komunikasi taraf tinggi dan rendah,  kelicinan usaha bertugas dengan tepat, kematangan  rohani dan  fikir, jiwa mementingkan bangsa dan umat mengatasi kepentingan diri yang sempit, pandangan yang jauh dan tajam. Allahumma’rzuqna amin. Sayangnya setengahnya menganggap ini nilai-nilai feudalisme yang wajib digantikan dengan ‘nilai-nilai progresif’ tanpa menyedari ini adalah nilai sarwajagat dan bukan ‘nilai-nilai feudal’.Ia bukan ‘time-bound’ tetapi ‘reality-bound’ dalam pengertian fitrah yang universal  itu’.(dalam nota majlis perbincangan pakar-pakar di IKIM pada 28-6-10 bertajuk ‘SELEPAS 60 TAHUN KES NATRAH: DI MANA KITA?-PERSPEKTIF PENDIDIKAN’ hal.2).

Dan bila menyebut Hang Tuah –apapun juga kedudukannya dari segi sejarah- ia melambangkan nilai-nilai universal yang menjamin keutuhan dan kesinambungan hidup peribadi dan tamadun umat.Ia bukan nilai-nilai feudal; kesetiaan Hang Tuah kepada raja adalah kesetiaan kepada institusi atau tonggak peradaban Islam di kalangan bangsa Melayu yang tanpanya Melayu akan menjadi ‘cultural barbarian’, ‘kaum biadab dalam budaya’.Ia dari institusi yang disahkan oleh tradisi dalam ajaran dan sejarah Islam.Ia gabungan antara Islam dan Melayu seutuhnya.

Kita memerlukan Hang Tuah abad ke 21 di kalangan kita; kita mesti mengelak daripada peribadi Hang Jebat yang merupakan pemberontakan tanpa prinsip (unprincipled rebellion).Dalam psikologi rohaniah tradisional ia melambangkan nafsu ammarah bissu’, yang yang mengarah kepada kejahatan, manakala Hang Tuah adalah melambangkan nafsu al-mutma’innah yang teguh tenang serta aktif dalam kebaikan yang berterusan. Kita memerlukan  sosok peribadi seperti ini  dalam suasana masakini.Ia seumpama angin puting beliung yang dilihat dari segi positif, dengan  titik tengahnya  tenang tak bergerak, tetap dengan bahagian luarnya bergelora tangkas dengan kerjanya; kalbu Melayu tradicional tenang tetap dengan zikir dan fikir, serta firasat, dalam keimanan, tawakal dan reda, badannya cergas ligat dalam bakti yang berterusan.  (Ucapan jazaka’Llah kepada Dato’ Dr Hasan Ahmad CEO Yayasan Karyawan dan kepada Tun Ahmad Sarji yang menonjolkan nilai-nilai unggul dalam peribadi Hang Tuah ini.)

Nilai-nilai ini saya bicarakan dalam memahami pandangan tradisional Melayu  berhubungan dengan ketaqwaan dan iman, budaya ilmu dan menjaga kehidupan yang baik dan bermaruah, menjaga alam sekitar dan hubungan baik antara  sesama manusia,  juga tugas menjaga negeri  dengan baik dan  berkesan. Ia gususan prinsip-prinsip dan nilai  yang menjamin kejayaan hakiki dunia dan akhirat serta menjadi asas-asas pembentukan peradaban yang  dikehendaki bagi menjadikan ianys alam di mana Kalam Ilahi dan namaNya  dimuliakan  setinggi-tingginya.Amin.(lihat ‘Islam Hadhari in the Context of Traditional Malay-Islamic Discourse in the Malay World’ dalam buku ‘Islam Hadhari-Bridging Tradition and Modernity’ , ISTAC, IIUM,  2010 hal.85-121).

Lebai Nusantara  Di Sini Bermadah:

Rakan, aku lebai Nusantara di sini

Ingin mengajak rakan melihat kembali

Sejarah dan adat sejati bangsa dan pertiwi

Dalam suluhan hati nurani murni

Tanpa keladak khayalan palsu masakini

Rakan , mari kita ingatkan Pasai dan Melaka

Kemudian Aceh, Inderagiri, Brunei, Petani pesaka

Berterusan  dengan pegangan Melayu jati nyata

Nilai dan asas kehidupan puas bahagia

Dengan kebenaran keadilan kesetiakawanan bangsa

Rakan kita semarakkan nilai tradisi kita

Hidup bersendikan adat adat bersendikan Syarak nyata

Syarak bersendikan firman dan sabda

Membina peribadi  penuh sejati setia

Dengan kebenaran agama dan tradisi bangsa

Rakan kita membina kesetiakawanan sejati

Bersama mereka hidup kita sampai sebati

Mempertahankan kedaulatan bangsa  raja mandiri

Lembaga bangsa menguatkan agama dan diri

Kita  bangsa dan watan teguh  selamat terdiri

Kita pegangkan iman dan taqwa yang teguh

Keyakinan  dengan ajaran dan nilai sungguh

Bermuafakat teguh berpecah kita rubuh

Mendepani suasana budaza  keruh dan  rioh

Zaman ancaman memastikan kita berteguh

Kita perteguhkan  hidup Melayu Islam Beraja

Nilai Melayu sejati bersama Islam mulia

Lembaga beraja adat  teguh tersedia dahulu kala

Kesebatian tunjuk ajar membawa kita berjaya

Tepiskan ajaran nilai menyanggah maruah bangsa

Quran mengajarkan Yahud  Nasara tidak tenang

Bila teguh kita  dalam pegangan  menang

Mereka mahu kita  tersilap kemuliaan melayang

Nilai kaedah hidup habis  terkena  serang

Pemikiran menjadi nisbi semua dasar terbang

Kita menjadi hamba baru  persejagatan

Kononnya  demi kejayaan dan kebahagiaan

Ekonomi kuat   selesa jaya dalam kehidupan

Sebenarnya menjadi papa tanpa kebebasan

Kaya bunyi hakikat sebenar khayalan

Kita bangsa agama menjadi melarat

Tamadun  sengsara umat mencapai sakrat

Tidak ada lagi  yang mulia boleh dibuat

Kepada Allah kita mesti memohon  rahmat

Agar tidak ditipu mereka yang sesat barat

–          Gubahan Lebai Nusantara di Kuala Lumpur-30-6-10 – sempena penulisan untuk pembentangan di Brunei Darussalam akhir Julai 2010.


[1] Untuk perbincangan dalam seminar di Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan hujung Julai 2010

[2] Felo Amat Utama Akademik ISIAC IIUM, prof.Adjung Universiti Petronas Tronoh Perak, ahli lembaga pengarah IIM, ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Karyawan.

Signifikan Ulama Kelantan Dalam Konteks Nusantara

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

Signifikan Ulama Kelantan Dalam Konteks Nusantara[1]

Oleh:

Muhammad ‘Uthman El-Muhammady[2]

Signifikan mereka:

Signifikan para ulama ini boleh dilihat dari segi apa yang telah berlaku dalam masyarakat dan sejarah, dalam pandangan hidup orang ramai dan amalan mereka, secara peribadi dan kolektif, dalam kiraan jangka pendek dan juga jangka panjang.

Dalam sejarah nampaknya signifikan mereka adalah dalam penerusan wacana arusperdana Islam yang memberi huraian dan pegangan tentang Tuhan, alam, manusia dan alam yang kekal abadi-serta hubungan antara kesemuanya itu dengan manusia dan manusia dengan semua itu, berpaksikan kepada tauhid; mereka menegaskan tugas manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dan alam abadi tempat kesudahan yang menentukan kebahagiaan yang hakiki. Mereka yang memberi kesedaran supaya manusia tidak derhaka kepada Tuhan dan taat lepada aturan-aturan Syaraknya, juga berakhlak dengan akhlak yang mulia dalam hubungan dengan manusia, sesama Islam dan dengan mereka yang bukan Islam. Juga mereka mengajarkan kemuliaan ilmu sama ada ilmu syariyyah dan juga ilmu akliah yang berguna. Mereka adalah ulama yang mengikut jejak anbia yang membekalkan kepada umat ilmu Ahlissunnah wa al-Jamaah dalam akidah tauhid, fiqh, tasawwuf, tafsir Quran dan qiraat, ilmu hadith, sejarah Islam, sirah, dan perubatan (al-tib), antara lainnya. Merekalah yang menjadikan pemikiran orang Melayu kekal dalam Ahlissunnah wal Jamaah dan tidak bersimpang siur, dan dalam kerangka kefahaman Islam yang sedemikian mereka boleh menerima perubahan yang mendatangkan kebaikan.

Inilah nampaknya kerangka kefahaman ilmu Islam yang menjadikan orang Melayu kekal dengan pemikiran arusperdananya. Setakat ini perkembangan lain adalah perkembangan perpinggiran yang tidak mampu menggugat kerangka pemikiran dan kefahaman yang teguh ini. Antara mereka yang diperhatikan dalam perbincangan ringkas ini ialah mereka yang berikutnya.

Wan ‘Ali Kutan: sekitar 1837-1913

Namanya Wan ‘Ali bin Haji ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Ghafur, dilahirkan di Kampong Kutan, tidak jauh dari Kota Bharu, Kelantan. Beliau ‘telah mencapai taraf seorang ulama’ yang menjadi tempat tumpuan para ‘ulama’ dan para pelajar yang mengunjungi Makkah untuk mempelajari agama, sama ada dari Kelantan, atau dari Jawi (Malaysia, Petani, Indonesia) umumnya. (‘Tokoh Ulama Semenanjung Melayu’, 1 hal.177).

Selepas berjaya dalam pelajarannya di Makkah beliau mengajar di Masjidil-Haram yang terkenal sebagai pusat pengetahuan itu; di situlah datangnya para pelajar dari Dunia Islam untuk menerima ilmu-ilmu Islam dalam pelbagai bidang; beliau dapat menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Melayu sehingga boleh menterjemahkan kitab-kitab dan mengarangnya dalam Bahasa Melayu.

Oleh kerana kealimannya maka To’ Kenali datang belajar kepadanya; demikian juga dengan tokoh-tokoh seperti Tok Kemuning, Tok Bachok, Haji Muhammad bin Muhammad Said ((Dato’ Laksmana Kelantan) dan Haji Nik Mahmud bin Ismail (Dato’ Perdana Kelantan). Mereka ini kembali ke tanah air kemudiannya sebagai pelopor kemajuan , pembangunan dan penulisan di Kelantan kerana kemudiannya Dato’ Laksmana bersekali dengan Tok Kenali menerbitkan majalah ‘Pengasuh’ yang masih ada sampai sekarang. (Tokoh Ulama Semenanjung Melayu,1.178).

Antara karangan-karangan Tuan Wan Ali Kutan ialah ‘al-Jauharul-Mauhub’, berkenaan dengan pengajaran targhib wa tarhib, ‘Zuhratul-Murid’ berkenaan dengan tauhid, ‘Majma’ al-Qasa’id’ yang mengandungi kasidah-kasidah seperti al-burdah, oleh al-Busiri, al-qasidah oleh Abu Madyan al-Maghribi, termasuk qasidah ‘Abd al-Qadir al-Jilani antara lainnya,  dan ‘Lam’atul-Aurad’ yang terkenal dengan pelbagai wirid dan doa.    (ibid.)

To’ Wan ‘Ali Kutan adalah ‘…sebagai dynamo untuk melahirkan pengarang-pengarang Kelantan seperti Tok Kenali, Datok Laksmana, Dato’ Perdana dan lain-lain ulama’ (ibid.1.188). Pengaruh ilmu Islam dan cara berfikir dari pendidikan  di Haramayn berkembang di Kelantan dan sekitarnya melalui usaha beliau.

Syeikh Wan Ahmad Petani (al-Fatani) (1856-1908)

Nama beliau dimasukkan di sini kerana jasanya mendidikan generasi ulama Kelantan yang kemudiannya menaburkan bakti mereka di tanah air.Beliau ialah Syaikh atau Tok Guru Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Malayuwi al-Fatani, berasal dari keturunan Arab di Hadhramaut, disebut sebagai mempunyai keturunan  berkait dengan Saidina Abbas bin ‘Abd al-Muttalib, dilahirkan di Kampong Jambu Petani pada tahun 1272/1856. Selepas mempelajari ilmu-ilmu Islam di Petani beliau pergi ke Makkah dan mempelajari ilmu-ilmu Islam di sana  dengan ulama-ulama Arab yang terkenal dan  juga dengan ulama Dunia Melayu seperti Wan Ali Kutan.

Antara para gurunya di Mekah ialah Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Muhammad bin Sulaiman (Syeikh Hasbullah),  Syeikh Nik Dir Petani, Syeikh Wan Muhammad Ali Kutan, dan Syeikh Nik Mat Kecil Petani.  (‘Tokoh Ulama Semenanjung Melayu’, 1.hal.140). Beliau termasuk putera Melayu yang melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar.

Antara keistimewaannya ialah beliau relajar ilmu kimia; juga ia mempelajari ilmu perubatan dibimbing oleh Syeikh al-Tabib  Abd al-Rahman al-Kabili seorang ahli perubatan yang berasal dari India. Penulis makalah ini ada membuat ulasan tentang bukunya ‘Tayyibul-Ihsan fi Tibbi’l-Insan’ dalam persidangan antarabangsa tentang sains di ISTAC tidak lama  sebelum ini.

Beliau ulama yang mentashihkan kitab-kitab Melayu antara lainnya seperti  Hidayatul-Salikin cetakan Mesir 1298/1881, Sabil al-Muhtadin cetakan Makkah dan Mesir 1300/1883 dan Sabil al-Muhtadin cetakan Istanbul, Turki 1302/1885 (‘Tokoh Ulama Semenanjung Melayu’ 1, 143),  selain daripada kitab-kitab lainnya  seperti ‘Sair al-Salikin’ itu.)

Antara keistimewaannya ialah beliau menggemari sejarah  seperti sejarah kemasukan Islam di negeri-negeri Melayu dan kepulauan Melayu, termasuk juga  sejarah perjuangan Petani.Beliau juga pakar dalam mengupas syair-syair. (ibid.1.143).Beliau menulis kitab-kitab dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Arab.  Beliaulah yang mendidik Dato’ Perdana Kelantan dan To’ Kenali, yang kemudiannya melahirkan pula ulama-ulama lain yang menjayakan pendidikan Islam  di Kelantan dan menimbulkan pengaruh-pengaruh sekitarnya.

Pondok Tok Kenali di Kubang Kerian, Kota Bharu Kelantan.(1870-1933).

Tok Kenali adalah ulama ulong Kelantan  sehingga namanya menjadi buah mulut Muslimin. Selepas mempelajari ilmu-ilmu Islam di Kelantan, beliau pergi ke Mekah dan Mesir. Beliau disayangi oleh gurunya Syeikh Ahmad al-Fatani yang terkenal sebagai tokoh yang mendidikan  sedemikian  ramai ulama di Dunia Melayu. Sewaktu beliau membuka pondoknya dan memberi pengajaran di Pondok Kenali,  murid-murid datrang dari pelbagai negeri untuk menerima asuhannya.

Dalam riwayat hidupnya dalam buku ‘Tokoh Ulama Semenanjung Melayu’ jilid 1 hal.259 disebutkan bahawa ‘Walaupun To’ Kenali tidak meninggalkan hasil-hasil karya yang besar dalam mana-mana bidang pengajian  Islamiah, namun jasa beliau yang paling besar ialah kejayaannya melahirkan satu angkatan ulama’ yang memegang obor pengajian tinggi Islam  bukan  [hanya] di negeri Kelantan dan Malaya (nama ‘Malaysia’ waktu itu) , malah di Thailand, Kemboja dan Indonesia di separuh pertama abad ke dua puluh’.Beliau juga telah berjaya membawa kemuncak pengajian tatabahasa Arab , nahu sarf, balaghah dan ‘arudh di dalam sistem pelajaran pondok di negeri ini (Kelantan).Keahlian beliau dalam bidang-bidang ini merupakan legenda di kalangan ahli-ahli ilmu di zaman itu.Dalam kebanyakan waktu beliau mengajar tanpa (memegang) kitab’. Inilah keahlian ulama Kelantan ini yang menyebabkan namanya harum semerbak di Dunia Melayu ini  sampai sekarang.Ini adalah selain daripada peribadinya sendiri yang terkenal dengan kezuhudan dan kewarakannya.

Berhubungan dengan jasanya ini jelas dalam kenyataan dalam biografinya dalam sumber yang sama (jilid 1 hal.366).Dinyatakan bahawa ‘Tuk Kenali sentiasa dirundingi oleh sahabatnya  Dato’ Perdana  (yakni Ketua Menteri Kelantan waktu itu) bukan sahaja dalam persoalan-persoalan agama , malah dalam persoalan-persoalan umum ‘ kerana disamping sifatnya sebagai ulama’ besar , beliau juga terkenal mempunyai pandangan-pandangan yang tajam dalam bidang kemasyarakatan dan siasah.Di zaman merekalah tertubuhnya Majlis Ugama Islam (Negeri Kelantan) (1915),  terbukanya Madrasah al-Muhammadiyyah (1917) dan terlancarnya majalah ‘Pengasuh’ (1918) .Seluruhnya masing-masing memain peranan yang penting dalam kemajuan umat Islam di Kelantan’Kalau dikirakan ‘pengaruh’nya maka ke tiga-tiga ‘institusi’ itu mengesankan pengaruh itu di luar daripada Kelantan, sebagaimana yang dikesankan daripada pengaruh To’ Kenali sendiri.(Huraian panjang berkenaan dengan kepentingan To’ Kenali dan jasanya ditulis oleh pengarang ini dalam Bahasa Inggeris dalam artikelnya ‘To’ Kenali (Muhammad Yusof) and Sunni Scholarship’ dalam ‘Monograph on Selected Malay Intellectuals’,ed.Mohamad @Md.Som Sujimon,  UIAM, 2003, hal.39-85, artikel yang paling panjang dalam Bahasa Inggeris tentang beliau)

Konsep pembaharuan yang dilaksanakan oleh ulama’ seperti Tok Kenali ini ialah pembaharuan dalam soal-soal kemasyarakatan dan pendidkikan yang berjalan dalam kerangka ilmu Ahlissunnah  wal-Jamaah dengan metodologinya; sebab itu perkembangan yang berlaku di Kelantan tidak menimbulkan ketegangan dalam pemikiran umat.

Tok Selehong (sekitar 1871-1935)

Beliau ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Uthman bin Senik, yang kemudiannya terkenal dengan gelaran ‘Tok Selehong’. Selepas melanjutkan pelajarannya di Mekah dan mendapat pelajaran daripada ulama terkenal di sana, beliau kembali ke Kelantan dan membuka pondoknya sendiri.Beliau ulama yang mempunyai kemasyhuran kerana ilmu pengetahuannya yang disebarkan kepada para pelajarnya yang membina pondok-pondok mereka  di Kampong Selehor, Tumpat.Mereka datang dari Petani, Kemboja, Palembang, Jawa, Siak, dan negeri-negeri di Malaysia. Beliau ulama sezaman To’ Kenali yang paling terkenal. (Tokoh Ulama Semenanjong Melayu, 1, hal.293).

Pondok Haji Ali  Pulau Pisang (1899-1968) Jalan Semut Api, Kota Bharu, Kelantan :

Beliau mendapat pelajaran Islamnya di Kelantan kemudian di Makkah.Selepas beberapa lama menekuni pengajian beliau kembali ke Kelantan.Selepas mengajar di Pondok Kenali, Kubang Kerian, Kota Bharu Kelantan, Haji Ali membuka pondoknya di Pulau Pisang. Beliau terkenal sebagai pakar ilmu saraf dan nahu ; oleh kerana ia terkenal dengan  kealimannya dan kewarakannya maka ramai murid-murid yang mempelajari ilmu dengan beliau datang dari beberapa negeri seperti negeri-negeri Semenmenanjong misalnya dari Perak, Kedah, dan Kelantan, dan Negeri Sembilan, termasuk kemudiannya juga yang datang murid-murid dari Banjar, Sumatera, Brunei, dan  Kemboja (2.hal.171). Dengan kedatangan Jepun, kesulitan-kesulitan hidup menyebabkan murid-murid pulang ke kampong, dan pusat pengajiannya Madrasah al-Falah di Pulau Pisang menjadi kosong.  (2.171).

Antara murid-muridnya  yang muncul berkhidmat dalam masyarakat ialah seperti yang menjadi mufti (seperti Hj Ismail Yusoff akhirnya sebagai mufti Kelantan),  yang menjadi ilmuan dan pengarang serperti Dato’ Yusoff Zaky Yaacob (yang juga menjadi ketua pengarang majalah ‘Pengasuh’),  Haji Abdullah Nasution (yang menjadi pengarang tafsir Quran dan pengasas pondok di Kedah), Haji Yaacub bin Haji Hasan (yang menjadi setiausaha majlis fatwa Kelantan), Haji Abdul Wahid Sungai Udang Melaka yang menjadi pengasas Sekolah Arab Sungai Udang Melaka,  Haji Yaacub Ishak yang menjadi pengasas pondok Berangan, Tumpat, Kelantan, Ustaz Azhari Melor dan lain-lainnya yang menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat dan pembawa ajaran agama dari pengajarannya.(jilid 2 hal 1755-175).

Pondok Bunut Payong:

Syeikh Bunut Payong  Abdullah Tahir( 1897-1961)

Pusat pengajian ini terkenal sebagai ‘al-Madrasah al-Ahmadiah Bunut Payong, Kota Bharu Kelantan’ , masyhur  sebagai ‘pusat pengajian pondok yang terbesar dan tertinggi di Kelantan’ (Tokoh Ulama Semenmanjong Melayu’ 2, hal.59);pada masa gemilangnya   terkumpul di sana murid-murid seramai 800 orang lebih kurangnya, yang datang dari pelbagai negeri seperti neger-negeri di Semenanjung, Indonesia, Kemboja, dan Thailand  (jld.2,hal. 59);  kawasannya dipenuhi dengan pondok-pondok sekitar 500 buah semuanya.

Antara factor-faktor kejayaan pondok itu ialah: disiplin yang rapi dan kemas, misalnya para pelajar tidak dibenarkan berambut panjang, berseluar, dan keluar merayau-rayau di malam hari.Gurunya Tuan Haji  Abdullah Tahir  dengan dibantu olehg adindanya Tuan Haji Mokhtar tidak jemu-jemu menggunakan masa untuk mengajar agama menggunakan teks-teks klasik Islam.(2.hal.59). Ramai murid-muridnya mempelajari agama tingkat tinggi seperti Haji Bahauddin Sumatra , Haji Othman Perlis, (Pak Man Bukit Besar Kedah), Man Pahang, Haji Husain Rahimi (Kelantan), Mat Junoh Binjai, Kota Bharu Kelantan, dan lainnya.

Jasa Pondok Bunut Payong boleh dilihat daripada senarai para ulama terbitannya  seperti Haji Yahya Joned Kedah, Tuan Guru Haji Abdullah Nasution, Kedah,    Tuan Guru Haji Othman Haji Yunus Bukit Besar Kedah, Tuan Guru Abdul Wahid Melaka, Tuan Guru Haji Hasanuddin , Temerloh, Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Ibrahim , Temerloh, Pahang,  dan seterusnya termasuk Tuan Guru Haji Md.Salleh bin Hj.Haron, Kemboja, Tuan Guru Haji ‘Abdul Aziz Pasir Tumboh (yang membukan pondoknya sendiri di Pasir Tumboh), Tuan Guru Hj Mustafa Pasir Tumboh (dua beradek membukan pondok Pasir Tumboh); demikian seterusnya.(ibid.2, 61).

Ini hanya berupa beberapa nama yang sangat sedikit untuk menunjukkan semaraknya pengajian Islam di Kelantan dan berkembang pengaruhnya di Nusantara. Buku penting tentang ulama’ –Tokoh Ulama Semenanjung Melayu jilid 1 dan 2 – mencatit mereka ini dengan menunjukkan jasa-jasa  dan penulisan mereka.

Majalah Pengasuh:

Majalah ‘Pengasuh’ yang diasaskan oleh Tok Kenali tahun 1918 itu merupakan satu daripada usaha-usaha besar dalam pengembangan pemikiran Islam di Kelantan,  yang membawa aliran pembaharuan dalam kerangka fahaman ilmu Ahlissunnah wal-Jamaah.Ia mahu supaya pengetahuan Islam dalam ajaran it terus kekal dan berjalan berserta dengan pembaharuan-pembaharuan pendidikan dan kemasyarakatan berlaku di dalamnya.Makalah-makalah di dalamnya bukan  sahaja mengandungi pengajaran-pengajaran dalam ilmu-ilmu Islam, bahkan ia mengandungi saranan-saranan yang berguna dalam pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu umumnya. Ia  sedemikian terkedepannya sehingga ada artikel-artikel  dari Ensiklopedia Britannica yang diterjemahkan di dalamnya(edisi 1911 Brit. Itu dibeli  waktu itu dengan harga 480 rial  waktu itu); ada di dalamnya antaranya artikel –artikel yang bersifat  teknikal.Sampai sekarang  majalah ini terus hidup dan  memberi khidmat baktinya kepada para pembaca, walaupun kadang-kadang isi kandungannya dan kualitinya boleh dipertingkatkan lagi untuk menjayakan misinya yang berguna itu. Ia majalah yang berdiri untuk menjayakan ajaran dahulu yang kekal dan sahih dengan pembaharuan yang mendatangkan faedah kepada umat. Ia melambangkan faedah yang dimunafaatkan daripada gerakan  seperti yang  dilakukan  oleh Syeikh Muhammad ‘Abduh di Mesir dengan apa yang dipertahankan oleh Syeikh Yusuf Nabhani  di Beirut.Dan memang Syeikh Ahmad Fatani dan Tok Kenali menyedari kebaikan-kebaikan daripada usaha-usaha yang dilakukan  itu. Sebab itu pembaharuan yang berlaku di Kelantan adalah pembaharuan yang tidak sama berbanding dengan apa yang berlaku di tempat-tempat lain dengan gerakan reformasinya  yang mencetuskan kontroversi Kaum-Tua-Kaum-Muda itu.

Perubatan Tradisional

Nampaknya setakat sekarang walaupun dalam perubatan tradisional nama Kelantan adalah nama yang tertonjol dalam bidang ini. Antara maklumat-maklumat yang membuktikan hakikat ini ialah apa yang berikut:

Buku ‘The Royal Healer The Legacy of Nil Abdul Rahman bin Nik Dir of Kelantan’ diedit oleh Roland Werner, terbitan University of Malaya Press, tahun 2002.  Di dalamnya dibentangkan penawar-penawar daripada pelbagai jenis herba untuk pelbagai penyakit. Bersekali  dengan teks dan nota-notanya buku ini setebal  sekitar 700 halaman. Ertinya warisan ini dipandang sebagai sesuatu yang sangat berguna.Dengan ini ia mencapai tahap pengakuan antarabangsa.

Antaranya lagi ialah buku ‘Malay Poison and Charm Cures’ oleh John D.Gimlette, terbitan tahun 1915 di Oxford University Press;  Gimlette ini adalah pengarah hospital Kota Bharu Kelantan yang mula-mula  sekali. Beliau mencatit ilmu-ilmu para dukun dan bomoh Kelantan.

Antaranya juga ialah buku ‘Warisan Pertubatan Melayu’ diselenggarakan oleh A.Samad Ahmad, terbitan DBP tahun 1986. Buku itu asalnya ditulis oleh Muhammad Saleh bin Ahmad, dari Penambang, Kota Bharu, Kelantan.Tarikh asal bukunya ialah tahun 1288, dalam buku itu Kelantan disebut sebagai Kelantan Darussalam; yang menyebut Kelantan sebagai Darul Naim, sehingga terkenal dengan nama itu sampai sekarang, ialah Syeikh Wan Muhammad yang menjadi mufti Kelantan selepas daripada Haji Wan Musa, tahun 1915. Nampaknya  rujukan tentang perubatan tradisional adalah Kelantan  walaupun British masuk lewat ke dalam negeri ini. (maklumat-maklumat di atas tentang buku-buku perubatan ini didapati dengan kerjasama rakan baik kita Abdullah Zaidi Hasan, jazahu’Llahu khairal-jaza’,   pada 30  Mei 2010).

Majlis Ugama Islam Kelantan.

Sikap pembaharuan di Kelantan terbayang dalam usaha-usaha Majlis Ugama Islam Kelantan yang menggabugkan antara dua aliran itu.Dengan itu kita dapati Majlis mengadakan pendidikan  sehingga ada pengajaran bahasa Inggeris dalam  sekolahnya –Madrasah al-Muhammadiyyah- dan mereka yang mahir dalam bahasa Inggeris pada zaman itu bila mereka menyambung pelajaran di MCKK Kuala Kangsar, kemahiran mereka itu mengatasi kemahiran mereka di MCKK itu. Demikian pula kita boleh ingatkan kembali bahawa usaha Majlis Ugama Islam Kelantan mengadakan kelas-kelas bahasa Inggeris di sekolahnya mendahulu penubuhan Ismail  English School itu, yang kemudiannya disebut sebagai Sultan Ismail  College.

(Tentang sejarah dan fungsi Majlis Ugama Islam Kelantan lihat buku yang baharu dilancarkan MAIK Peranannya Dalam Bidang Keagamaan, Persekolahan dan penerbitan di Kelantan Sehingga  1990 oleh Ustaz Abdul Razak Mahmud terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2010).

Ulama Kelantan Yang Berdakwah di Kemboja

Ada maklumat yang dicatitkan berkenaan dengan beberapa orang pendakwah Kelantan yang datang ke Kemboja untuk menyampaikan ajaran Islam kepada para penduduk Muslimin dalam negeri itu.(Lihat ‘Guru-Guru Agama Kelantan yang berdakwah di Kemboja’ karangan Ustaz Abdullah NAKULA dalam ‘Tokoh Ulama Semenanjung Melayu’, jilid 1 hal.625-641  yang menyebut 25 pendakwah lelaki dan 7 orang pendakwah wanita. Antara mereka itu ialah Ungku Omar yang berketurunan Sayyid, diutus oleh Raja  Ong Tpuo (Po Rome)  pada akhir abad ke 16 dan bahatgian awal abad ke 17 untuk menyelidik hal Orang Cham di Kemboja dan mengajar agama kepada mereka. Ia berasal dari Kelantan  dan datang ke Kemboja melalui Champa.Makamnya dianggap keramat sehingga sekarang.(Tokoh Ulama Semenanjung Melayu, 1. hal.627).

Laksmana Hj Abdul Hamid yang digelarkan oleh orang Cham sebagai Datuk Bamso; terkenal dalam Kompong Brek wilayah Kompong Cham. Menurut riwayat tradisi di sana ia bekas Laksamana  kerajaan Jembal, Kelantan, yang mengembara ke Kemboja untuk mengajar agama.Mungkin ia bepindah ke Kompong Cham bersama Po Ibrahim , Raja Champa, yang berangkat ke Kelantan, dan berangkat bersama rakyatnya dari Kelantan, tahun 1687 ke Kemboja. (ibid.1.627).

Laksmana Hj Omar (adinda Laksmana Hj Abdul Hamid) , makamnya berada di Kompong Brek Bak juga, Kira-kira  400 meter dari Sungai Mekong.Menurut riwayat tradisi Laksmana Kelantan ini mengundurkan diri ke tempat abangnya selepas kekalahan perang melawan Siam , mungkin sewaktu  membantu Legor dalam melawan Siam.Waktu di Kemboja beliau bertugas sedbagai guru agama.(ibid.1.627-628).

Tok Guru Haji Hasan bin Abdullah –lahir di Legor (Nakhon Si Thammarat) .Sewaktu kecil dibawa oleh keluarganya berpindah ke Kelantan, lalu beliau menetap di Kelantan. Tahun 1849 beliau pergi bersama isterinya ke Kemboja ; di Kemboja ia terkenal dengan nama Ong Hasan atau Ong San. (ibid.1.628).

Tok Guru Syeikh Ismail  bin Syeikh  Husain dari Kg Bunut, Pasir Puteh, Kelantran; bertolak ke Kemboja sekitar tahun 1860 dan tinggal di kota Kampot, tempat tinggalnya Abdullah atau Awang Hasan tinggal pada permulaan sampainya di Kemboja tahun 1849.Di Kampot Syeikh Ismail mengajar agama dan biasanya ia suka beramal dengan intensifnya.Syeikh Ismail dan Awang Hasan mempunyai sejarah yang tersendiri (ibid.1.629).

Tuan Guru Haji Wan Saleh bin Haji Omar dari Kampong Kubang Kawah, Pasir Mas, Kelantan, sewaktu To’ Kenali dilahirkan ia berusia 45 tahun, ertinya ia dilahirkan tahun 1825. Di kemboja ia terkenal sebagai To’ Guru Tok Bebulu , tinggal di Chemnik, wilayah Kratie. Ia terkenal alim dan keramat. Cucu-cicitnya menjadi orang-orang alim dan ahli agama  di kemboja. Keturunan Hj Wan Salleh yang ada di Kelantan dan terkenal ialah To’ Wali Hasan , Pondok Lati, Pasir Mas, Kelantan. (ibid.1. 629-630). Ramai lagi mereka yang berjasa dalam dakwah ini seperti Tuan Guru Hj Wan Ngah bin Wan Mat Yunus, Tok Guru Syeikh  Ismail bin Muhammad Zain  dari Binjai Manis , Ketereh, Kota Bharu, Kelantan, Tok Guru Haji Wan Ismail bin Wan Musa, Tok Guru Haji Wan Ahmad bin Wan Ismail  dari Selising, Pasir Puteh,Kelantan,  sehinggalah kepada 25 orang guru dari Kelantan yang menyampaikan dakwah di sana.

Antara  ulama Kelantan yang menjadi mufti di luar Kelantan ialah:

Haji Othman bin Hj Senik –mufti kerajaan Pahang

Haji Wan Muhammad bin Wan Husain-mufti kerajaan Perak

Dato’  Haji Abdullah bin Musa –mufti kerajaan Johor

Haji Ismail bin Haji Abdul Majid-mufti Kerajaan Pontianak , Indonesia .

Haji Abdul Rahman bin Husain-mufti kerajaan Mempawah-Indonesia.

Hajhi Hasbullah bin Yusuf –pemangku mufti negeri Sabah , Malaysia Timur.

Dato’ Haji Ahmad bin Haji Idris-mufti kerajaan Sabah

Haji Said bin Haji Ibrahim-mufti Sabah

Dato’ Haji Ahmad Shahir bin Haji Daud-mufti Pahang  (maklumat tentang mereka ada dalam buku ‘Tokoh Ulama Semenanjung Melayu’ 1 hal.644-680.)

Beberapa Persoalan Tentang Jalan Ke Hadapan

Antaranya ialah masalah usaha yang serius meneruskan wacana arusperdana yang diajarkan oleh ulama ini perlu diteruskan kerana keabsahannya yang paling tinggi dalam umat ini kerana ia adalah dari wacana Ahlissunnah wal-jamaah.Ia adalah akidah,  epistemologi dan kerangka peradaban. Persoalan yang satu lagi ialah bagaimana mempertahankan kerangka wacana ini bila ia berdepan dengan pelbagai aliran murahan, yang disangka mahal, tetapi bila diselidiki ianya bukan se’mahal’ itu.Ia memerlukan kerjasama yang erat antara mereka yang ahli dalam ilmu ulama ini dan mereka yang juga mengetahui perkembangan-perkembangan yang berlaku.Dengan itu pilihan dibuat secara bertanggungjkawab bukan  secara sentimental.Seperkara lagi ialah ada keperluan yang mendesak supaya disatupadukan  golongan yang mempelajari Islam  secara tradisional dengan mereka yang terdedah kepada cara-cara baharu tetapi yang memahami kepentingan aliran yang dahulu itu. Kerjasama yang erat dan berterusan mesti ada  antara dua golongan ini supaya wacana Islam arusperdana tidak terjejas dan dipertahankan keabsahannya dari segi kerohani dan intelektuil.Seperkara lagi ialah ada keperluan yang mendesak untuk menjana kesedaran dan yakin diri intelektuil dan rohaniah terhadap warisan wacana intekektuil ini. Kalau penyakit rasa rendah diri ini tidak dihadapi dengan baik dan berkesan ia menimbulkan kesan yang merugikan umat Islam sendiri. Bersekali dengan itu timbul keperluan mendesak untuk menyebarluaskan wacana ulama ini-yang arusperdana ini-supaya difahami, diyakini, dan ia menjadi sebagai wahana menyatupadukan umat, antara umat dengan ahli-ahlinya yang pelbagai itu, dan umat dengan ulil-amri dengan institusi-institusi yang berkaitan, dalam rangka al-din al-nasihah yang tulin dan murni, serta mengelak daripada budaya yang merugikan, jangka pendek dan jangka panjangnya, iaitu budaya ‘anti-establishment’  yang terpengaruh dengan nilai-nilai liberal Barat tetapi yang dibungkus wacananya dengan ayat-ayat Quran dan hadith-hadith nabi di luar daripada konteks epistemologi Sunni dan kaedahnya, tanpa usul pereksa yang cermat, dan nilai-nilai ala Khawarij klasik tanpa disedari, kerana ia menyelinap masuk  dengan cara yang halus dalam wacana-wacana  tokoh-tokoh tertentu. Ini perlu diselesaikan dengan berkesan demi keselamatan umat sesungguhnya. Demikian juga keperluan mendesak timbul supaya para ulama dan ilmuan berkerjasama dalam Islamisasi pengetahuan dalam erti sesunggunya. Keperluan juga timbul supaya budaya intelektuil ‘al-din al-nasihah’ dihidupkan dengan jayanya, berserta dengan adab-adab dalam berikhtilaf sebagaimana yang ditunjukkan contohnya oleh para imam yang muktabar dalam umat ini. Dengan itu umat tidak menjadi mangsa kebiadabannya sendiri.Allahumma sallimna wal-Muslimin.

Kesimpulan:

Ulama Kelantan sebagai   golongan yang mewarisi ilmu-ilmu Islam berjasa besar di negeri Kelantan khasnya, Malaysia dan Nusantara amnya. Ini boleh dilihat dari segi mereka mengembangkan ilmu-ilmu Islam, mentarbiah golongan ulama yang menjalankan dakwah dan penulisan,  membina peribadi insan yang melaksanakan tugas-tugas resmi seperti menjawat jawatan-jawatan mufti dan kadhi  serta guru, juga mereka menimbulkan kesedaran am masyarakat terhadap Islam dan mengadakan institusi-institusi Islam di  mana mereka berada. Memang  selanjutnya,   dari segi asasinya ulama Kelantan membekalkan umat dengan sistem dan kefahaman ilmu Ahlissunnah  wal Jamaah dan kaedahnya yang diajar oleh mereka yang memberi kepada generasi ini kerangka ilmu yang paling utoh yang dijamin kebenaran dan keteguhannya oleh hadith nabi salla’Llahu ‘alaihi wa sallam. Ia jambatan keemasan yang menyambungkan kita dengan wacana Sunni yang maha kaya tanpa tara itu.Mereka terlibat juga dalam beberapa usaha yang meniupkan semangat kemerdekaan dan akhirnya membuahkan kemerdekaan bangsa ini (Antaranya ini boleh dilihat dalam isi kandungan majalah ‘Pengasuh’ antara lainnya). Tentang wacana yang diajarkan mereka maka kita boleh camkan bahawa ia membolehkan kita mendepani cabaran-cabaran semasa  dan mencari penyelesaian dalam kerangkanya tanpa terkeluar daripada kerangka yang paling tinggi keabsahannya itu. Sebenarnya ini kerangka peradaban Islam yang berjalan  selama ini dalam sejarahnya.Kalau  dicerakinkan kerangka ini ia adalah kerangka akidah, kerangka kefahaman ilmu yang menyeleluruh  serta kerangka peradaban. Ia memberi beberapa perkara asasi: kebenaran agama  yang terjamin,  sifat  keseragaman wacana yang menyelamatkan,   ia asas peradaban yang teguh tidak berganjak, ia asas yang menjamin kestablian  masyarakat, budaya dan peradaban.Atas asas yang teguh inilah kita teruskan usaha membina tamadun khaira ummatin ukhrijat linnas. Warisan rohani dan intelektuil yang mereka warisi dan bentangkan kepada masyarakat, bila difahami dengan jelas dean tepat serta  dengan kejernihan akal dan jiwa akan memberi kekuatan rohani dan intelektuil bagi mendepani apa jenis pemikiran sekalipun dengan izin Ilahi. Kerja meneruskasn warisan ini dan mengembangkan terletak atas bahu generasi masakini dan akandatang.Inilah kekuatan hakiki umat ini yang menjamin keselamatannya dalam segala segi.Amin.  Wallahu a’lam.

Sumber-sumber :

Abdullah Zaidi Hasan ‘Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani:Pemikir Agung Melayu’ dalam Dunia Melayu dan Islam, ed. Kalthum Ibrahim et al, ATMA Universiti Kebangsaan, Bangi, 2009.

Abdul Razak Mahmud, MAIK Peranannya Dalam Bidang Keagamaan, Persekolahan, Dan Penerbitan Di Kelantan Sehingga 1990, Dewan Bahasa dan Pustakan, 2010.

Abdul Razak Mahmud  et al, Bungai Rampai Persuratan Melayu Wilayah Timur,  Sejarah Pemikiran dan Karya, Pustaka Aman Press, Kota Bharu, Kelantan, 2009.Antaranya

mengandungi artikel ‘Syeikh Daud  al-Fatani dan Beberapa Karya Utamanya’ oleh Muhammad Uthman El-Muhammady, hal.36-57; dan karangannya juga ‘Ajaran tasawwuf Tuan Tabal Dalam Jala’ al-Qulub’, hal.89-115.

Ahmad Fathi al-Fatani, Ulama Besar dari Fatani, Majlis Ugama Islam Kelantan, cetakan pertama edisi ke 2, 2009.

Muhammad Uthman El-Muhammady, ‘To’ Kenali (Muhammad Yusof),’ dalam Monograph on Selected Malay Intellectuals, IIUM, 2003, hal.39-85.

Muhammad Uthman El-Muhyammady, ‘Some Epistemological Considerations of Malay Traditional Discourse Towards Promoting Scientific Culture and Knowledge’ dalam Proceedings  Islamic Science and the Contemporary World, Islamic Science in Contemporary Education, eds.Baharuddin  Ahmad dan kata pengantar oleh Ibrahim M.Zein,  ISTAC IIUM, 2008, hal.205-215.

Ulama Semenanjung 1  ed.Ismail Che Daud, Majlis Ugama Islam Kelantan,edisi ke 3 2001;

Ulama Semenanjung Melayu 2 ed.Ismail Che Daud, Majlis Ugama Islam Kelantan, tahun 1996

[1] Untuk dibentangkan sebagai ucaputama dalam seminar anjuran UiTM Macang di Grand Hotel Riverview  pada 31-05-10 8.30 pagi.

2] Fellow Amat Utama Akademik ISTAC IIUM, ahli lembaga IIM, dan prof. ajung Universiti Petronas Tronoh, Perak.

Puasa Tathawwu’

Ketahuilah bahwasanya puasa tathawwu’ atau puasa sukarela (sunnat) itu dituntut untuk dilakukan pada hari-hari yang diutamakan oleh Islam. Dan keutamaan hari-harinya itu ada yang dihubungkan dengan tahun, ada dengan bulan dan ada pula dengan minggu.

Yang dihubungkan dengan tahun sesudah dikira puasa Ramadhan ialah berpuasa pada hari Arafah, Hari Asura dan sepuluh hari pertama pada bulan Zulhijjah. Rasulullah s.a.w sendiri dikatakan terlalu banyak berpuasa pada bulan Sya’ban. Ada sebuah Hadis mengatakan bahawa:

“Sebaik-baik berpuasa sesudah Ramadhan ialah berpuasa pada bulan Muharram, “kerana Muharram itu adalah permulaan tahun Islam dan memulakan bulan itu dengan kebajikan memanglah dituntut dan diberatkan agar keberkatannya berterusan.

Ada Hadis yang lain: Apabila telah masuk separuh bulan Sya’ban, maka tiadalah disunnatkan berpuasa lagi, sehingga masuk pada bulan Ramadhan. Sebab itulah disunnatkan agar tiada berpuasa sebelum bulan Ramadhan beberapa hari, tetapi jika mahu berpuasa juga bersambung dengan bulan Ramadhan maka hukum nya harus pula.

Tiada dibolehkan berpuasa kerana menyambut bulan Ramadhan dua hari ataupun tiga hari sebelum ketibaannya, melainkan jika hari sebelum ketibaannya, melainkan jika hari itu menjadi hari kebiasaannya ia berpuasa sunat (hari Isnin dan Khamis dan sebagainya). Setengah para sahabat telah melarang berpuasa pada bulan Rejab sebulan penuh, supaya ia tidak menyamai puasa dalam Ramadhan pula.

Adapun puasa yang dilakukan dalam setiap bulan itu, ialah pada permulaan bulan, pertengahannya dan akhirnya. Di pertengahannya ialah hari-hari putih, iaitu pada hari 13, 14 dan 15.

Manakala puasa mingguan pula disunnatkan pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Pada hari-hari itu bukan saja disunnatkan puasa, malah disunnatkan memperbanyakkan khairat dan sedekah, agar bertambah-tambah pula pahalanya dengan keberkatan hari dan masanya.

Sekarang telah jelaslah kepada kita bila masanya diutamakan puasa maka untuk menyempurnakannya hendaklah setiap manusia Muslim memahami pengertian puasa yang sebenarnya dan rahsianya dalam menjernihkan hati dan meringankan kesusahan yang dilakukan semata-mata kerana Allah Ta’ala saja.

Rahsia-rahsia puasa dan syarat-syarat kebatinannya

Rahsia-rahsia puasa dan syarat-syarat kebatinannya ada enam iaitu:

1.   Memejamkan mata dan menahannya dari meluaskan pemandangan kepada segala perkara yang tercela dan dibenci oleh agama dan juga kepada segala sesuatu yang boleh menganggu hati, seperti melalaikannya dari berzikir dan mengingat kepada Allah.

2.   Memelihara lidah dari bersembang kosong, berbohong, mencaci maki, bercakap kotor, menimbulkan permusuhan dan riya’.

3.   Memelihara pendengaran dari mendengar hal-hal yang dilarang dan dibenci, sebab setiap yang haram diucapkan haram pula didengarkan. Dan kerana itu jugalah Allah s.w.t telah menyamakan pendengaran kepada sesuatu semacam itu dengan memakan barang-barang yang diharamkan, sebagaimana dalam firmanNya:

“Mereka itu suka mendengar perkara yang bohong dan memakan barang yang haram.”   (al-Maaidah: 42)

4.   Memelihara seluruh anggota yang lain dari membuat dosa seperti tangan dan kaki dan memeliharanya juga dari segala yang dibenci. Demikian pula menahan perut dari memakan barang-barang yang bersyubhat waktu berbuka puasa. Apalah gunanya berpuasa dari makanan yang halal, kemudian dia berbuka pula, dia memakan makanan yang haram. Orang berpuasa seperti ini, samalah seperti orang yang membangunkan sebuah istana yang indah, kemudian dia menghancurkan sebuah kota. Rasulullah s.a.w bersabda:

“Ada banyak orang yang berpuasa tetapi ia tiada memperolehi dari puasaya itu selain dari lapar dan dahaga (yakni tiada mendapat pahala).”

Ada yang mengatakan bahawa orang itu adalah orang yang berbuka puasanya dengan makanan yang haram. Yang lain pula mengatakan orang itu ialah orang yang menahan dirinya berpuasa dari makanan yang halal, lalu ia berbuka dengan memakan daging manusia; iaitu mencaci maki orang kerana yang demikian itu adalah haram hukumnya. Ada yang mengertikannya dengan orang yang tiada memelihara anggota-anggotanya dari dosa.

5.   Janganlah dia membanyakkan makan waktu berbuka puasa, sekalipun dari makanan yang halal, sehingga terlampau kenyang, kerana tidak ada bekas yang paling dibenci oleh Allah s.w.t. daripada perut yang penuh dari makanan yang halal. Cubalah renungkan, bagaimanakah dapat menentang musuh Allah (syaitan) dan melawan syahwat kiranya apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa waktu berbuka itu, ialah mengisikan perut yang kosong itu dengan berbagai makanan semata-mata kerana dia tidak mengisikannya di waktu siang tadi. Kadangkala makanan-makanan yang disediakan itu berbagai-bagai rencamnya sehingga menjadi semacam adat pula kemudiannya.

Akhirnya dikumpulkanlah bermacam ragam makanan untuk persediaan menyambut Ramadhan, dan dihidangkan pula dalam satu bulan itu bermacam-macam makanan yang tidak pernah dihidangkan dalam bulan-bulan sebelumnya. Sebagaimana yang termaklum bahwa maksud puasa itu adalah menahan selera dan mengekang nafsu, agar diri menjadi kuat untuk taat dan bertaqwa kepada Allah. Tetapi kalaulah hanya sekadar mengekang perut di siang hari hingga ke masa terbuka, lalu membiarkan syahwat berlonjak-lonjak dengan kemahuannya kepada makanan, dan dihidangkan pula dengan berbagai-bagai makanan yang lazat-lazat, sehingga perut kekenyangan, tentulah perut akan bertambah keinginannya kepada makanan-makanan itu. Malah akan timbul syahwat pula keinginan yang baru, yang kalau tidak dibiasakan sebelumnya mungkin ia tetap pada kebiasaannya.

Semua ini adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan puasa yang sebenarnya. Sebab hakikat puasa dan rahsianya adalah untuk melemahkan kemahuan dan keinginan, yang digunakan oleh syaitan sebagai cara-cara yang menarik manusia kepada berbagai kejahatan. Padahal kemahuan dan keinginan ini tidak dapat ditentang, melainkan  dengan mengurangkan syahwat. Barangsiapa yang menjadikan di antara hatinya dan dadanya tempat untuk dipenuhi dengan makanan, maka ia terlindung dari kerajaan langit.

6.   Hendaklah hatinya merasa bimbang antara takut dan harap kerana ia tiada mengetahui apakah amalan puasanya itu diterima oleh Allah, sehingga tergolongnya ia ke dalam puak muqarrabin (hampir kepada Allah) ataupun puasanya tertolak maka terkiralah ia ke dalam golongan orang yang terjauh dari rahmat Allah Ta’ala. Perasaan seumpama ini seharusnya sentiasa ada pada diri seseorang, setiap kali selesai melakukan sesuatu ibadat kepada Allah Ta’ala.

Jenis-jenis puasa dan tingkatannya

Ketahuilah bahawa puasa itu ada tiga darjatnya.

1.   Puasa umum: iaitu berpuasa dengan menahan perut dan faraj (kemaluan) dari mengecap kesyahwatannya, seperti yang telah berlalu huraiannya.

2.   Puasa khusus: iaitu puasa disertakan dengan mengekang pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki dan seluruh anggota dari melakukann perkara-perkara yang haram atau dosa.

3.   Puasa khususul–khusus: iaitu berpuasa dengan menyertakan semua yang tersebut di atas tadi dan menambah lagi dengan berpuasanya hati dari segala cita-cita yang kotor dan pemikiran-pemikiran keduniaan dan memesongkan perhatian dari selain Allah azzawajalla sama sekali.

Sunnat-sunnat puasa

Sunnat bagi orang yang berpuasa melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka, iaitu dengan buah kurma atau dengan air sebelum bersembahyang.

Sunnat baginya juga banyak bersedekah dalam bulan Ramadhan, banyak membaca Al-Quran, duduk beri’tikaf dalam masjid pada 10 hari yang terakhir dari Ramadhan dan tiada keluar dari masjid itu, melainkan kerana sesuatu hajat saja.

Tiada mengapa dia memakai bau-bauan yang wangi di dalam masjid, berakad nikah di situ, makan-minum dan tidur di dalamnya, membasuh tangan di dalam besin, yang semua itu mungkin diperlukan ketika ber’iktikaf di dalam masjid.

Perkara yang harus dilakukan bila batal puasa

Orang yang batal puasanya harus melakukan empat perkara:

1.   Qadha’: Kewajibannya umum ke atas setiap Muslim Mukallaf yang meninggalkan puasa dengan uzur ataupun tanpa uzur. Umpamanya, perempuan yang datang darah haidh harus mengqadha’kan puasanya, demikian pulalah orang yang murtad. Adapun orang kafir, anak kecil dan orang gila tidak wajib mengqadha’kan puasanya. Dan hukum mengqadha’kannya tidak wajib berturut-turut, tetapi bolehlah mengqadhakannya sesuka hatinya sama ada terpisah-pisah ataupun terkumpul.

2.   Kaffarah: Kewajibannya berlaku hanya ke atas orang yang bersetubuh pada siang Ramadhan, selainnya tidak dikenakan kaffarah. Adapun kaffarahnya ialah memerdekakan seorang hamba. Kiranya ia tidak mempunyai wang untuk menebus seorang hamba, maka berpuasalah ia dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia memberi makan kepada 60 orang miskin setiap seorang satu mud.

3.   Berhenti dari makan-minum dan sebagainya pada sisa harinya. Ini diwajibkan ke atas orang yang menderhaka perintah Allah, kerana tiada berpuasa ataupun kerana cuai pada perintah puasa (berbuka tanpa sebab atau seumpamanya). Maka hendaklah ia berhenti dari makan-minum, apabila ternyata ada seorang adil yang menyaksikan anak bulan pada hari syak (iaitu 30 Sya’ban), sedangkan orang ramai semuanya tiada berpuasa pula, maka hendaklah sekaliannya berhenti dari makan-minum dan sebagainya. Bagi orang yang sedang dalam pelayaran, berpuasalah adalah lebih utama daripada berbuka,

4.   Mengeluarkan fidyah, iaitu bagi orang yang mengandung atau ibu yang masih menyusukan bayinya, kerana khuatir kemudharatan ke atas bayi jika ia berpuasa. Maka dikeluarkan fidyah kerana tiada berpuasa itu, setiap hari satu mud gandum/beras kepada seorang miskin, kemudian puasa itu diqadha’kan. Begitu pula dengan orang tua yang sudah lanjut umurnya, tiada mampu untuk berpuasa, dikeluarkan fidyah satu mud juga.

Kewajiban-kewajiban lahiriah puasa

Adapun kewajiban lahiriah puasa enam perkara:

1.   Meneliti datangnya permulaan bulan Ramadhan dengan rukyah, iaitu dengan melihat anak bulan. Jika tiada terlihat, maka genapkanlah bulan Sya’ban 30 hari. Kami maksudkan, rukyah atau melihat itu, mestilah melalui ilmu pengetahuan dan ini dapat disahkan dengan penyaksian seorang adil (orang yang terkenal lurus perjalanannya dan tiada diragui boleh berbohong). Ini kalau penyaksian maksudnya Ramadhan.

Tetapi untuk penyaksian permulaan Syawal atau anak bulan Syawwal, dihukumkan tidak sah, melainkan dengan dua orang saksi adil, mengambil hukum yang lebih berat untuk menyempurnakan ibadat puasa. Barangsiapa mendengar seorang adil dan ia percaya dengan yakin apa yang disaksikannya tentang anak bulan itu tanpa apa-apa keraguan lagi bagi dirinya, maka wajiblah dia berpuasa meskipun kadhi atau hakim tiada menghukumkan sah penyaksiannya itu.

2.   Niat puasa pada setiap malam – mestilah dia berniat yang khas dan tetap bagi kefardhuan puasa kerana Allah Ta’ala.

3.   Menahan diri dari menyampaikan sesuatu benda ke dalam perutnya dengan sengaja tidak terlupakan dirinya sedang berpuasa. Kalau dilakukan yang demikian, maka rosaklah puasanya; iaitu dengan makan atau minum, memasukkan sesuatu melalui lubang hidung atau dubur.

Tidak batal dengan bersuntik, berbekam, bercelak, memasukkan pembersih ke dalam telinga atau melalui zakar ataupun apa yang sampai ke perut tanpa disengajakan seperti debu jalan, ataupun seekor lalat termasuk ke dalam perutnya. Kalau air masuk ke dalam perut disebabkan berkumur-kumur tidak membatalkan puasa, kecuali jika dia terlalu berlebihan-lebihan dalam berkumur-kumur, maka perbuatan serupa membatalkan disebabkan kecuaian.

Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan dengan sengaja. Adapun perkataan tidak terlupa – dimaksudkan supaya ia terselamat dari lupa, kiranya ia terlupa, maka tidaklah dikira batal puasanya.

4.   Menahan diri dari persetubuhan tetapi kiranya dia bersetubuh dengan terlupa maka tiadalah dikira telah berbuka. Kiranya dia bersetubuh di sebelah malam, ataupun dia bermimpi, sehingga dia menjadi seorang junub di sebelah paginya, maka tiadalah ia dikirakan berbuka.

5.   Menahan diri dari sengaja mengeluarkan air mani dengan tujuan untuk bersetubuh ataupun tidak bersetubuh, sebab kelakuan yang demikian itu adalah membatalkan puasa. Bercium-ciuman dengan isteri atau bercumbu-cumbu dengannya tiada membatalkan puasa selagi tiada mengeluarkan mani, tetapi perbuatan semacam itu adalah makruh hukumnya kecuali jika dia seorang yang sudah tua, atau orang yang dapat menguasai dirinya (tidak takut keluar mani) maka bolehlah dia bercium-ciuman. Walau bagaimanapun meninggalkan kelakuan serupa ini adalah utama.

6.   Menahan diri dari muntah, sebab sengaja mengeluarkan muntah dari perutnya membatalkan puasa tetapi kalau termuntah dengan tidak sengaja, maka tidaklah batal puasanya. Dan sekiranya tertelan kahak dari kerongkongnya atau dari dadanya, tiadalah batal puasanya, kerana keringanan sebab tidak dapat ditahan, melainkan kalau dia menelannya sesudah kahak itu sampai ditengah mulutnya maka hal itu akan membatalkan puasanya.

Bezanya Puasa Dengan Ibadat Lain

Nyatalah orang yang berpuasa itu akan diberikan balasan secukup-cukupnya dan dilipat-gandakan pahalanya tanpa dapat diragukan lagi atau diperhitungkan banyaknya. Sudah sewajarnyalah ia menerima balasan yang begitu besar, sebab puasa itu adalah dikerjakan kerana Allah semata-mata dan ditujukan kepadaNya, tiada lain.

Walaupun ibadat-ibadat yang lain itu pun ditujukan kepada Allah jua, tetapi ada dua perbedaannya:

  1. Bahawasanya puasa itu adalah menahan diri dan meninggalkan hawa nafsu, dan ia adalah rahsia di dalam diri seseorang dan bukan merupakan amalan yang boleh dilihat. Semua ketaatan dibuat di mata ramai dan dapat diketahui, melainkan puasa saja, tiada yang melihatnya selain Allah azzawajalla. Ia adalah suatu amalan dalam kebatinan yang disertai dengan kesabaran semata-mata.
  2. Bahawasanya puasa itu merupakan suatu jalan penentangan terhadap musuh Allah azzawajalla, sebab jalan syaitan itu, ialah melalui syahwat dan hawa nafsu yang meminta banyak makan dan minum. Jadi dalam menekan dan menentang kemahuan musuh Allah itu adalah suatu pertolongan kepada Allah Ta’ala sedangkan pertolongan Allah kepada kita itu tergantung atas pertolongan dari Allah Ta’ala.

Allah telah berfirman:

“Jika kamu sekalian menolong Allah (menurut perintah Allah), tentulah Allah akan menolong kamu dan akan menetapkan kaki kamu (kedudukan kamu).” (Muhammad: 7)

Dengan jalan inilah puasa itu menjadi pintu bagi segala peribadatan dan perlindungan dari hawa nafsu. Jika kita telah mengetahui keutamaannya begitu besar sekali, maka hendaklah kita menuntut syarat-syaratnya yang lahir dan batin dengan mempelajari rukun-rukunnya, sunat-sunatnya dan syarat-syarat kebatinannya.

Kitab Bimbingan Mukminin – Puasa

dipetik dari Kitab Mau’izhatul Mukminin (Bimbingan Mukminin) karangan  Al-Imam Al Ghazali bab Kitab Rahsia Puasa

[insha Allah sepanjang bulan Ramadan ini akan dipetik beberapa perbincangan dalam bab puasa dari kitab tersebut]

sumber: http://bimbinganmukmin.wordpress.com/2010/02/13/kitab-rahsia-puasa-pendahuluan/

Sebesar-besar nikmat yang pernah dikurniakan Allah ke atas hamba-hambaNya ialah dengan menjadikan puasa itu benteng bagi para wali dan perlindungan bagi mereka dari segala tipu daya syaitan dan angan-angannya, sebagaimana Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

“Puasa itu separuh kesabaran”

Allah telah berfirman:

“Hanyasanya orang-orang yang sabar itu dipenuhi pahalanya tanpa perhitungan.”   (az-Zumar: 10)

Kalau begitu pahalanya kesabaran itu telah melampaui batas-batas perkiraan dan perhitungan dan memadailah kalau kita mengetahui keutamaannya dengan sabda Rasulullah s.a.w. yang berikut:

Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamanNya, bahawa bau mulut seorang yang berpuasa adalah lebih harum pada sisi Allah dari bau-bauan minyak kasturi. Allah azzawajalla berkata: Sesungguhnya ia telah meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumannya kerana Aku. Puasa itu (dilakukan) kerana Aku, dan Akulah yang akan memberikan balasannya sendiri.”

Orang yang berpuasa itu dijanjikan Allah akan bertemu denganNya untuk menerima balasan puasanya itu.

Rasulullah s.a.w telah bersabda:

“Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan: Kegembiraan yang pertama ketika masa berbuka puasanya, dan kegembiraan yang lain ialah ketika masa menemui Tuhannya.”

Dalam penafsiran makna ayat yang berikut:

“Tiada seorang pun yang mengetahui apa-apa yang telah disembunyikan daripada mereka itu dari cahaya mata, iaitu sebagai pembalasan terhadap segala yang mereka kerjakan.” (as-Sajdah:17)

Yakni amalan yang mereka kerjakan itu ialah berpuasa sebab Allah berfirman pula pada ayat yang lain:

“Hanyasanya orang-orang yang bersabar itu dipenuhi pahalanya tanpa perhitungan.” (az-Zumar: 10)

..

***********

.

.