Hikmah Kebijaksanaan Melayu

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

Hikmah Kebijaksanaan Melayu [1]

Oleh:

Al-Faqir Ila’llah :Muhammad ‘Uthman El-Muhammady[2]

Maksud hikmah kebijaksanaan Melayu: nilai-nilai, kata-kata dan tingkah laku serta perbuatan yang menunjukkan kebenaran dan kebaikan yang tinggi dalam pemikiran, pegangan, sikap,   renungan   dan perbuatan di kalangan Orang Melayu. Ini adalah sebagaimana yang terbayang dalam kata-kata terkenal: Hidup bersendikan adat, adat bersendikan Syarak dan Syarak bersendikan Kitabullah. Ia menggabungkan dalam satu kesepaduan antara panduan wahyu dan nubuwwah, faedah daripada pengelaman manusia yang terjelma dalam adat yang serasi dengannya  serta percubaan-percubaan dalam hidup yang dianggap terbaik dan paling unggul dalam hidup mereka.Ia harmonis dan selaras dengan pegangan dan amalan  Ahlisunnah  wa al-Jamaah yang menjadi anutan rantau ini.

Ini boleh didapati dalam pantun-pantun, kata-kata pepatah, ungkapan-ungkapan tradisional  dan, sudah tentu dari segi agamanya ia terkandung dalam teks-teks yang menerengkan Qura’n, hadith-hadith nabi, pegangan akidah, hukum hakam, prinsip-prin sip akhlak, tatacara menyusun masyarakat dan negeri  serta penyuburan ilmu pengetahuan dengan kepelbagaian cawangan-cawangannya.

Dalam Qur’an diterangkan dalam ayat (ومن ايته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) yang bermaksud: Dan antara ayat-ayatNya ialah  (Ia) menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan  pada pertururan bahasa kamu dan warna kulit kamu  (ar-Rum:22);  dengan itu kita melihat kenyataan dari Allah taala berkenaan dengan adanya ayat-ayat Tuhan pada bahasa-bahasa pertuturan   dan juga warna kulit umat manusia.Ini terbayang lagi dalam ayat Qur’an (وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.ان أكرمكم عند الله أتقاكم)  yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami (Allah)  menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal antara sesama kamu (atau saling plajari ilmu pengetahuan antara sesama kamu) dan sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertaqwa. (al-Hujurat:13).

Kata-kata yang menunjukkan kebijaksanaan hikmah Melayu:

Nampaknya  yang boleh disimpulkan sebagai ‘hikmah kebijaksanaan Melayu’  ialah intisari pengajaran yang   terkandung dalam ‘tunjuk ajar Melayu’ itu. Ini digunakan oleh Pak Tenas Effendy antaranya dalam bukunya ‘Tunjuk Ajar Melayu’ (terbitan Dewan Kesenian Riau, percetakan Yayasan  KBMR Keluarga besar Melayu Riau,  1994).

‘Tunjuk ajar Melayu’ itu ialah ‘segala jenis petuah, amanah, petunjuk, nasehat, amanat, pengajaran, contoh tauladan, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti luas’. (ibid.hal.5). Dan  ini diikuti dengan kenyataan bahawa pada orang tua-tua Melayu ‘tunjuk ajar Melayu adalah segala petuah dan amanah, suri tauladan, nasehat dan amanat , yang membawa manusia kejalan yang lurus dan diridhoi Allah, yang berkahnya menyelamatkan  manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat’.(ibid.hal.5).

Berkenaan dengan ‘tunjuk ajar’ atau hikmah kebijaksanaan ini ia sedemikian rupa sifatnya sehingga  dikatakan tentangnya ‘Yang disebut tunjuk ajar tua:

Petunjuknya mengandung tuah

Pengajarannya berisi marwah

Petuahnya berisa berkah

Amanahnya berisi hikmah

Nasehatnya berisi manfaat

Pesannya berisi iman

Kajinya mengandung budi

Contohnya pada yang senonoh

Teladannya di jalan Tuhan’   (ibid.6)

Apakah kandungan tunjuk ajar itu?  Tunjuk ajar itu mengandungi nilai-nilai unggul (dari agama Islam), budaya dan nilai-nilai kemasyarakatan yang  menjadi pegangan ahli masyarakatnya. Dikatakan oleh orang tua-tua ‘di dalam tunjuk ajar agama memancar’ atau ‘di dalam tunjuk ajar Melayu tersembunyi berbagai ilmu’ (ibid. 6-7).

Tentang isi kandung tunjuk ajar itu diungkapkan:

Apalah isi  tunjuk ajar

ilmu yang benar

apalah isi tunjuk ajar

segala petunjuk ke jalan yang benar

apa isi tunjuk ajar Melayu

kepalanya Syara’

tubuhnya ilmu

apa isi tunjuk ajar Melayu:

penyuci akal

penenang kalbu

apa isi  tunjuk ajar Melayu

pendinding aib

penjaga malu

apa isi  tunjuk ajar Melayu

sari akidah patinya ilmu

mengekalkan tuah sejak dahulu  (ibid.7).

Tentang kepentingan dan nilai tunjuk ajar (atau hikmah kebijaksanaan ) itu  jelas daripada  kata-kata bijaksana  seperti di bawah:

Apa tanda Melayu juati

Tunjuk ajarnya dipegang mati

Apa tanda Melayu amanat

Memegang tunjuk ajar sampai ke lahat

Apa tanda Melayu berbudi

Tunjuk ajarnya dijunjung tinggi

Apa tanda melalu bertuah

Terhadap tunjuk ajar tiada lengah

Apa tanda Melayu budiman

Tunjuk ajar dijadikan pakaian

Apa tanda Melayu berakal

Tunjuk ajar dijadikan bekal

Apa tandanya Melayu terpilih

Tunjuk ajarnya tiada beralih  (ibid.hal)

Demikianlah seterusnya untaian kata-kata yang menunjukkan kata-kata hikmat bijaksana dijadikan pegangan yang sebati dengan peribadi dan tidak berubah-ubah melainkan elemen-elemen yang memerlukan sebenarnya kepada perubahan. Demi untuk memastikan bahawa tunjuk ajar ini kekal dalam masyarakat sebagai tradisi yang dipegangi dan dilaksanakan maka diajarkanlah untaian kata-kata:

Kalau duduk  duduk berguru

Kalau tegak tegak bertanya

Lalu pergi mencari ilmu (ibid. Hal.10)

Sikap berpegang kepada  ilmu dan pengalaman yang berharga dan teruji dalam hidup terbayang dalam kata-kata berikut:

Bersua ulama minta petuah

Bersama guru meminta ilmu

Bersua raja meminta daulat

Bersua hulubalang minta kuat

Bersua orang tua minta nasehat   (ibid. hal.10)

Pewarisan dan kesinambungan tunjuk ajar itu dipastikan   dengan berlakunya amalan pada generasi yang terdahulu sebelum ia diturunkan ilmunya kepada generasi yang berikutnya. Ini dapat difahami daripada untaian kata-kata yang penuh bermakna seperti di bawah:

Sebelum mengajar, banyak belajar

Sebelum memberi contoh ,

Bersifat senonoh

Sebelum  memberi teladan

Betulkan badan

Sebelum menasehati orang

Nasehati diri  sendiri   (ibid.hal.13)

Mudarat mengajarkan ilmu tanpa tauladan yang baik terlebih dahulu dijelaskan dalam kata-kata:

Kalau contoh tidak senonoh

Yang mencontohi akan bergaduh

Atau:

Bila mengajar tidak benar

Yang diajar akan bertengkar    (ibid.hal. 13)

Pewarisan tunjuk ajar itu,  demi memastikan kesinambungannya dalam peradaban, dijadikan kemestian oleh adat,  seperti berikut:

Petunjuk wajib ditunjukkan

Pengajaran wajib diajarkan

Yang petunjuk dipanjangkan

Yang pengajaran dibendangkan (asal tebal)

dengan tunjuk ajar adat berakar

dengan tunjuk ajar  imu mengakar

dengan tunjuk ajar

yang kecil menjadi besar

dengan tunjuk ajar

agama menjalar

apa tanda orang beriman

tunjuk ajar ia turunkan            (ibid.hal.13)

Dalam pengertian yang senada dengan yang di atas  dikatakan:

Tanda orang hidup beradat

Mewariskan tunjuk ajar ia ingat

Supaya hidup selamat

Tunjuk ajar diingat-ingat

Diturunkan bercepat-cepat

Diwariskan ketika ingat

Disampaikan di mana sempat             (ibid. Hal. 14).

Prinsip mementingkan contoh tauladan yang dilihat secara nyata adalah jelas diungkapkan:

Mencontoh kepada yang nampak

Meniru kepada yang nyata      (ibid.hal.15).

Prinsip ini menyebabkan orang-orang yang bicaranya baik-baik tetapi tauladan dan amalannya sebaliknya tidak  diambil berat oleh orang dalam masyarakat Melayu tradisional.Dengan itu terkenal untaian kata-kata:

Mulut bermadu perangai macam hantu

Atau

mulut manis, kelakuan macam iblis

Terkenal juga kata-kata berkenaan  dengan orang ‘lidah bercabang’:

Bila bercakap lidah bercabang

Seumur hidup tak dipercaya orang

Atau dikatakan:

Bila bercakap bercabang lidah

Pantang sekali memegang amanah

Menarik juga dalam prinsip kebijaksanan Melayu ini ialah konsep ‘tua’ dalam erti intelektuil dan budaya.Ini jelas ternyata dalam ungkapan berikut:

Kalau menjadi tua orang

Langkahnya dilihat lidahnya  dipegang

Kalau menjadi orang tua

Sesuaikan langkah dengan bicara

Kalau sudah dituakan orang

Lahir batin jangan bercabang  (ibid.hal.16)

Kalau menjadi tua orang

Pantang sekali berlaku sumbang (ibid).

Gambaran tentang manusia berbahagia pula,  disebut sebagai ‘manusia bertuah’ ialah:

Apa tanda manusia bertuah

Kecil menjadi tuah rumah

Besar menjadi tuah negeri

Bertuah hidup bertuah mati (ibid.hal.20)

Dan orang yang mendapat faedah yang paling banyak daripada ‘tunjuk ajar’ ialah orang yang berakal yang cepat mendapat iktibar:

Untuk memahami tunjuk ajar

Banyakkan faham serta iktibar

Untuk memahami  tunjuk ajar

Tajamkan mata banyak mendengar

Untuk memahami tunjuk ajar

Tekunkan menyemak , kuat berlajar

Untuk memahami tunjuk ajar

Banyak ilmu perlu didengar

Dan  ketepatan dalam faham sangat diutarakan  seperti berikut:

Salah tangkap

Badan mengidap

Salah makna

Badan celaka

Salah erti

Rusak pekerti

Salah pakai

Kerja terbengkalai

Salah tafsir

Kerja membazir  (ibid. hal.22) dan seterusnya.

Berkenbaan dengan kandungan tunjuk ajar itu ia jelas  seperti berikut:

Adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah

Adat adalah Syarak semata

Adat semata Quran dan sunnah

Adat sebenar adat ialah Kitabullah dan Sunnah Nabi

Syarak mengata adat memakai

Ya kata Syarak , benar kata adat

Adat tumbuh dari Syarak, syarak tumbuh dari Kitabullah

Berdiri  adat Kerala Syarak

Apa tanda Melayu jati

Bersama Islam hidup dan mati(ibid. Hal.25)

Dalam teks Pak Tenas Effendy, ini diikuti dengan bebarapa hakikat dalam kehidupan Melayu yang menunjukkan kesebatian hikmah kebijaksanaan demikian yang meresap dan sebati dalam hidupnya, yang , pada gambaran ini ia menjadi ‘malakah keagamaan’ (istilah ibn Khaldun dalam Muqaddimah)  pada diri Melayu itu.

Antaranya bagaimana Islam ‘melekat dihati’nya, ‘dengan Islam ia bersebati’, ‘hidup taqwa lepada Allah’, ‘hidup mati bersama akidah (Ahlissunnah wal-Jamaah)’, ‘memeluk Islam ianya kekal’, ‘membela Islam tahan dipenggal’, ‘hidup matinya dalam beriman’, ‘taat setia menyembah Tuhan’, ‘memeluk Islam tidak beralih’, ‘membela Islam tahan sembelih’, ‘kepada Allah tercurah kasih’, ‘membela Islam tahan dipijak’, ‘di dalam Islam beranak pinak’, ‘kepada Allah tempatnya ingat’, ‘syarak dipegang sunnah diingat’, ‘mengingat Allah tiada bertempat’, ‘membela Islam tahan dibakar’, ‘ajaran Islam ia mengakar’, ‘kepada syarak ia menepat’ dan seterusnya (ibid.hal.26-27).

Tanda ianya Orang Melayu ialah ‘membela Islam tahan dicencang’, ‘mendirikan Islam tiada bercabang’,  …’dengan Islam ia menyatu’, ‘Islam menjadi kain dan baju’, ‘islam semata dalam kalbu’ (hal.28).

Cara hidup Melayu mengikut hikmat kebijaksanaannya ialah: ‘yang kaji dihalusi, yang amal diperkekal, yang syarak disimak,  yang sunnah  dimamah,  yang iman dipadatkan, yang hati disucikan,  yang akal disempurnakan’ (hal.29).

Butir-butir tunjuk ajar itu cukup untuk menjadikan Melayu  sebagai  bangsa  yang mempunyai prinsip-prinsip kehidupan bagi menjaga hubungannya  dengan Tuhannya, dengan sesama manusianya, dengan alam sekitar dan sejarah, serta dengan keabadiannya.Ia berupa panduan yang digabungkan daripada ajaran wahyu, nubuwwah, pengamatan manusia  dengan  kelengkapan-kelengrapan dirinya serta  sejarah yang berlaku dan pengelaman manusiawinya.

Dalam teks ‘Tunjuk Ajar Melayu’ itu terdapat bimbingan kebijaksanaan Melayu tentang ketaqwaan lepada Tuhan, ketaatan lepada ibi bapa, ketaatan lepada pemimpin, persatuan dan kesatuan dengan gotong royongnya, tentang keadilan dan kebenaran, kelebihan menuntut ilmu pengetahuan (bab-bab 1-6), berkenaan dengan nilai-nilai pembentukan peribadi dan kalbu dengan sifat-sifat ikhlas dan rela berkorban, sifat rajin dan tekun dalam pekerjaan,  sikap mandiri, sikap berbudi, bertanggungjawab, sifat malu bertempat, kasih sayang,  (bab-bab 7-13), berkenaan dengan hak dan milik,   mesyuarat dan muafakat, keberanian dan kejujuran, sifat berhemat dan cermat, sifat rendah hati,  bersangka baik terhadap makhluk, sifat prajuk, tahun diri, keterbukaan, sifat pemaaf dan pemurah, sifat amanah, sikap memenafaatkan waktu, berpandangan jauh ke depan,  mensyukuri ni’mat Ilahi, sikap hidup sederhana (tidak terpengaruh dengan kepenggunaan untuk menunjuk-nunjuk –‘conspicuous consumerism’) (bab 14-29). Sifat-sifat serta sikap yang tersebut itu datang daripada  bangsa Melayu yang sifat-sifat unggulnya ditarbiah dengan kesempurnaan agama Islam.Melayu dan agama Islam adalah kesebatian yang sukar digambarkan.

Dalam teks yang sama (hal.397-610) terdapat prinsip-prinsip kebijaksanaan Melayu berhubungan  dengan amanah:amanah  guru lepada murid,   amanah orang tua kepada anaknya, amanah dalam hidup rumah tangga atau kekeluargaan, amanah yang am, amanah dalam mendidik dan membela anak-anak, amanah dalam kesetiakawanan, amanah berhubungan dengan alam yang kekal abadi, pembenaan rumah tangga dan keluarga yang bahagia, tentang kepemimpinan, alam sekitar (bab 1-10).

Nampaknya sifat-sifat dan prinsip-prinsip inilah yang tergambar dalam ‘Sejarah Melayu’, ‘Hikayat Hang Tuah’,  ‘Tuhfatun Nafis’, ‘Gurindam Dua Belas’, ‘Taj al-Salatin’,  ‘Sair al-Salikin’, ‘Turjuman al-Mustafid’ , teks-teks seperti ‘as-Sirat al-Mustaqim’, ‘Kash al-Litham’, ‘Furu’ al-Masa’il’,  ‘Nihayah al-Zain’,  ‘Asuhan Budi’, dan ‘Hadiqatul-Azhar’  dan lain-lainnya yang banyak lagi itu,  termasuk hikayat-hikayat, yang berupa catitan abadi tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai pegangan Melayu sepanjang zaman. Nilai-nilai ini dalam sastera klasik ada pada Hang Tuah  yang berupa personifikasi nilai-nilai peribadi terunggul dan prinsip-prinsip yang mengekalkan jatidiri Melayu dan tamadunnya.

Ia nilai-nilai yang saya sebutkan dalam perbincangan di IKIM pada 28 Jun 2010 sebagai ‘…nilai-nilai kesejatian dalam kesetiaan, amanah, kebenaran, keberanian, keteguhan azam, kesungguhan dalam juang, kesetiakawanan, kemampuan komunikasi taraf tinggi dan rendah,  kelicinan usaha bertugas dengan tepat, kematangan  rohani dan  fikir, jiwa mementingkan bangsa dan umat mengatasi kepentingan diri yang sempit, pandangan yang jauh dan tajam. Allahumma’rzuqna amin. Sayangnya setengahnya menganggap ini nilai-nilai feudalisme yang wajib digantikan dengan ‘nilai-nilai progresif’ tanpa menyedari ini adalah nilai sarwajagat dan bukan ‘nilai-nilai feudal’.Ia bukan ‘time-bound’ tetapi ‘reality-bound’ dalam pengertian fitrah yang universal  itu’.(dalam nota majlis perbincangan pakar-pakar di IKIM pada 28-6-10 bertajuk ‘SELEPAS 60 TAHUN KES NATRAH: DI MANA KITA?-PERSPEKTIF PENDIDIKAN’ hal.2).

Dan bila menyebut Hang Tuah –apapun juga kedudukannya dari segi sejarah- ia melambangkan nilai-nilai universal yang menjamin keutuhan dan kesinambungan hidup peribadi dan tamadun umat.Ia bukan nilai-nilai feudal; kesetiaan Hang Tuah kepada raja adalah kesetiaan kepada institusi atau tonggak peradaban Islam di kalangan bangsa Melayu yang tanpanya Melayu akan menjadi ‘cultural barbarian’, ‘kaum biadab dalam budaya’.Ia dari institusi yang disahkan oleh tradisi dalam ajaran dan sejarah Islam.Ia gabungan antara Islam dan Melayu seutuhnya.

Kita memerlukan Hang Tuah abad ke 21 di kalangan kita; kita mesti mengelak daripada peribadi Hang Jebat yang merupakan pemberontakan tanpa prinsip (unprincipled rebellion).Dalam psikologi rohaniah tradisional ia melambangkan nafsu ammarah bissu’, yang yang mengarah kepada kejahatan, manakala Hang Tuah adalah melambangkan nafsu al-mutma’innah yang teguh tenang serta aktif dalam kebaikan yang berterusan. Kita memerlukan  sosok peribadi seperti ini  dalam suasana masakini.Ia seumpama angin puting beliung yang dilihat dari segi positif, dengan  titik tengahnya  tenang tak bergerak, tetap dengan bahagian luarnya bergelora tangkas dengan kerjanya; kalbu Melayu tradicional tenang tetap dengan zikir dan fikir, serta firasat, dalam keimanan, tawakal dan reda, badannya cergas ligat dalam bakti yang berterusan.  (Ucapan jazaka’Llah kepada Dato’ Dr Hasan Ahmad CEO Yayasan Karyawan dan kepada Tun Ahmad Sarji yang menonjolkan nilai-nilai unggul dalam peribadi Hang Tuah ini.)

Nilai-nilai ini saya bicarakan dalam memahami pandangan tradisional Melayu  berhubungan dengan ketaqwaan dan iman, budaya ilmu dan menjaga kehidupan yang baik dan bermaruah, menjaga alam sekitar dan hubungan baik antara  sesama manusia,  juga tugas menjaga negeri  dengan baik dan  berkesan. Ia gususan prinsip-prinsip dan nilai  yang menjamin kejayaan hakiki dunia dan akhirat serta menjadi asas-asas pembentukan peradaban yang  dikehendaki bagi menjadikan ianys alam di mana Kalam Ilahi dan namaNya  dimuliakan  setinggi-tingginya.Amin.(lihat ‘Islam Hadhari in the Context of Traditional Malay-Islamic Discourse in the Malay World’ dalam buku ‘Islam Hadhari-Bridging Tradition and Modernity’ , ISTAC, IIUM,  2010 hal.85-121).

Lebai Nusantara  Di Sini Bermadah:

Rakan, aku lebai Nusantara di sini

Ingin mengajak rakan melihat kembali

Sejarah dan adat sejati bangsa dan pertiwi

Dalam suluhan hati nurani murni

Tanpa keladak khayalan palsu masakini

Rakan , mari kita ingatkan Pasai dan Melaka

Kemudian Aceh, Inderagiri, Brunei, Petani pesaka

Berterusan  dengan pegangan Melayu jati nyata

Nilai dan asas kehidupan puas bahagia

Dengan kebenaran keadilan kesetiakawanan bangsa

Rakan kita semarakkan nilai tradisi kita

Hidup bersendikan adat adat bersendikan Syarak nyata

Syarak bersendikan firman dan sabda

Membina peribadi  penuh sejati setia

Dengan kebenaran agama dan tradisi bangsa

Rakan kita membina kesetiakawanan sejati

Bersama mereka hidup kita sampai sebati

Mempertahankan kedaulatan bangsa  raja mandiri

Lembaga bangsa menguatkan agama dan diri

Kita  bangsa dan watan teguh  selamat terdiri

Kita pegangkan iman dan taqwa yang teguh

Keyakinan  dengan ajaran dan nilai sungguh

Bermuafakat teguh berpecah kita rubuh

Mendepani suasana budaza  keruh dan  rioh

Zaman ancaman memastikan kita berteguh

Kita perteguhkan  hidup Melayu Islam Beraja

Nilai Melayu sejati bersama Islam mulia

Lembaga beraja adat  teguh tersedia dahulu kala

Kesebatian tunjuk ajar membawa kita berjaya

Tepiskan ajaran nilai menyanggah maruah bangsa

Quran mengajarkan Yahud  Nasara tidak tenang

Bila teguh kita  dalam pegangan  menang

Mereka mahu kita  tersilap kemuliaan melayang

Nilai kaedah hidup habis  terkena  serang

Pemikiran menjadi nisbi semua dasar terbang

Kita menjadi hamba baru  persejagatan

Kononnya  demi kejayaan dan kebahagiaan

Ekonomi kuat   selesa jaya dalam kehidupan

Sebenarnya menjadi papa tanpa kebebasan

Kaya bunyi hakikat sebenar khayalan

Kita bangsa agama menjadi melarat

Tamadun  sengsara umat mencapai sakrat

Tidak ada lagi  yang mulia boleh dibuat

Kepada Allah kita mesti memohon  rahmat

Agar tidak ditipu mereka yang sesat barat

–          Gubahan Lebai Nusantara di Kuala Lumpur-30-6-10 – sempena penulisan untuk pembentangan di Brunei Darussalam akhir Julai 2010.


[1] Untuk perbincangan dalam seminar di Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan hujung Julai 2010

[2] Felo Amat Utama Akademik ISIAC IIUM, prof.Adjung Universiti Petronas Tronoh Perak, ahli lembaga pengarah IIM, ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Karyawan.

Satu Respons to “Hikmah Kebijaksanaan Melayu”

  1. m Says:

    woooiii …panjang nyer…


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: